Članki

Civilno pravo,Dedno pravo,Družinsko pravo,Obligacijsko pravo,Odškodnine,Stvarno pravo

Civilno pravo - odškodninsko in obligacijsko pravo

Civilno pravo,Dedno pravo,Delovno pravo,Družinsko pravo,Gospodarsko pravo,Obligacijsko pravo,Ostalo

Civilno pravo in etažna lastnina

Civilno pravo,Dedno pravo,Obligacijsko pravo,Pogodbe

Darilna pogodba in dedovanje 2014

Civilno pravo,Dedno pravo

Dedni dogovor

Civilno pravo,Dedno pravo

Dedno pravo

Civilno pravo,Dedno pravo,Ostalo

Dedno pravo in dedovanje

Civilno pravo,Dedno pravo,Družinsko pravo,Stvarno pravo

Dedno pravo, stvarno pravo in družinsko pravo so panoge civilnega prava

Civilno pravo,Dedno pravo,Družinsko pravo

Dedovanja: po zakonu, po oporoki, nujni delež

Civilno pravo,Dedno pravo,Pogodbe

Dedovanje

Civilno pravo,Dedno pravo,Dolžniki

Dedovanje dolgov po oporoki

Civilno pravo,Dedno pravo

Dedovanje in nujni delež

Civilno pravo,Dedno pravo,Družinsko pravo

Dedovanje nujnega deleža po zakonu in oporoki

Civilno pravo,Dedno pravo

Dedovanje po možu po dednem redu

Civilno pravo,Dedno pravo

Dedovanje po oporoki

Civilno pravo,Dedno pravo,Družinsko pravo

Dedovanje po starših ali brez potomcev

Civilno pravo,Dedno pravo,Solastnina

Dedovanje zaščitene kmetije

Civilno pravo,Dedno pravo,Ostalo

Dedovanje zaščitene kmetije in nepremičnine

Civilno pravo,Obligacijsko pravo,Pogodbe

Delitev premoženja, izročilna pogodba ali darilna pogodba

Civilno pravo,Družinsko pravo

Delitev skupnega premoženja

Civilno pravo,Solastnina,Stvarno pravo

Delitev solastnine

Civilno pravo,Delovno pravo,Obligacijsko pravo,Pogodbe

Delo po pogodbi in za nedoločen čas in poškodbe pri delu

Delovno pravo,Zahtevki delavcev

Delovna razmerja in delovni spori

Civilno pravo,Delovno pravo,Splošni akti

Delovno pravo

Civilno pravo,Stvarno pravo

Etažna lastnina in lastninska pravica

Civilno pravo,Delovno pravo,Gospodarsko pravo,Obligacijsko pravo,Ostalo

Gospodarsko pravo in intelektualna lastnina

Obligacijsko pravo,Odškodnine

Izplačilo odškodnine, dnevna odškodnina

Civilno pravo,Družinsko pravo,Izvršbe

Izračun preživnine

Delovno pravo

Izredna odpoved

Civilno pravo,Delovno pravo,Inšpekcijski postopki,Odpovedi pogodb o zaposlitvi

Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi / delovnega razmerja

Civilno pravo,Pogodbe

Izročilna pogodba

Civilno pravo,Dolžniki,Izvršbe,Izvršilno pravo

Izterjava dolgov

Dolžniki,Izvršbe,Izvršilno pravo,Obligacijsko pravo

Izterjava dolgov, sodna izterjava, izterjava terjatev

Civilno pravo,Dolžniki,Družinsko pravo,Izvršbe,Ostalo

Izterjava preživnine

Dolžniki,Izvršbe,Izvršilno pravo

Izterjava terjatev in dolgov

Civilno pravo,Dolžniki,Izvršbe,Izvršilno pravo

Izvršba | Postopek in izterjava dolgov

Dolžniki,Izvršbe,Izvršilno pravo

Izvršbe

Civilno pravo,Družinsko pravo

Ločitev in delitev premoženja

Civilno pravo,Družinsko pravo,Ostalo

Ločitev s tožbo

Civilno pravo,Družinsko pravo

Ločitev zakonske zveze

Civilno pravo,Družinsko pravo

Ločitev zakonske zveze - razveza

Solastnina,Stvarno pravo

Nastanek solastnine

Dolžniki,Družinsko pravo

Neplačevanje preživnine

Civilno pravo,Dolžniki,Družinsko pravo

Neplačevanje preživnine za otroka

Civilno pravo,Delovno pravo,Odškodnine,Zahtevki delavcev

Nesreča pri delu

Civilno pravo,Delovno pravo,Inšpekcijski postopki,Obligacijsko pravo,Odškodnine

Nesreča pri delu, odškodninska odgovornost in višina odškodnine

Civilno pravo,Obligacijsko pravo,Pogodbe

Ničnost pogodbe in pravnega posla

Civilno pravo,Družinsko pravo

O sporazumni ločitvi in ločitvi s tožbo

Delovno pravo,Odpovedi pogodb o zaposlitvi,Zahtevki delavcev

Odpoved delovnega razmerja

Aktivnosti sindikatov,Civilno pravo,Delovno pravo,Odpovedi pogodb o zaposlitvi

Odpoved iz krivdnih razlogov

Delovno pravo,Odpovedi pogodb o zaposlitvi

Odpoved iz poslovnih razlogov

Civilno pravo,Delovno pravo,Odpovedi pogodb o zaposlitvi

Odpoved pogodbe o zaposlitvi / prenehanje pogodbe o zaposlitvi

Delovno pravo,Odpovedi pogodb o zaposlitvi

Odpoved pogodbe o zaposlitvi invalidu

Civilno pravo,Delovno pravo,Odpovedi pogodb o zaposlitvi

Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga

Delovno pravo,Odpovedi pogodb o zaposlitvi

Odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca

Delovno pravo,Odpovedi pogodb o zaposlitvi

Odpravnina

Civilno pravo,Delovno pravo,Odpovedi pogodb o zaposlitvi

Odpravnina iz poslovnih razlogov

Delovno pravo,Odpovedi pogodb o zaposlitvi

Odpravnina ob odpovedi pogodbe o zaposlitvi

Delovno pravo,Odpovedi pogodb o zaposlitvi

Odpravnina ob prenehanju delovnega razmerja

Delovno pravo,Odpovedi pogodb o zaposlitvi

Odpravnina ob prenehanju pogodbe za določen čas

Civilno pravo,Delovno pravo

Odpravnina ob upokojitvi

Delovno pravo,Odpovedi pogodb o zaposlitvi,Zahtevki delavcev

Odpravnina pri podgodbah za določen čas in neizplačilo odpravnine

Civilno pravo,Delovno pravo,Odpovedi pogodb o zaposlitvi

Odpravnina pri pogodbi za določen čas

Delovno pravo,Odpovedi pogodb o zaposlitvi

Odpravnina za določen čas in nadomestilo za brezposelnost

Civilno pravo,Obligacijsko pravo,Odškodnine

Odškodnina po prometni nesreči

Obligacijsko pravo,Odškodnine

Odškodnina za poškodbo po prometni nesreči

Civilno pravo,Obligacijsko pravo,Odškodnine

Odškodnine

Civilno pravo,Dedno pravo,Delovno pravo,Družinsko pravo,Gospodarsko pravo,Obligacijsko pravo,Odškodnine,Pogodbe,Stvarno pravo

Odškodninsko, civilno in obligacijsko pravo

Civilno pravo,Delovno pravo

Odvetnik za delovno pravo

Civilno pravo,Družinsko pravo

Odvetnik za ločitev

Civilno pravo,Obligacijsko pravo,Odškodnine

Odvetnik za odškodnine

Civilno pravo,Dedno pravo,Delovno pravo,Dolžniki,Družinsko pravo,Gospodarsko pravo,Inšpekcijski postopki,Izvršbe,Izvršilno pravo,Obligacijsko pravo,Odpovedi pogodb o zaposlitvi,Odškodnine,Pogodbe,Posest,Prisilna poravnava in stečaj,Solastnina,Splošni akti,Statusne zadeve,Stečajno pravo,Stvarno pravo,Zahtevki delavcev

Odvetniki odvetniške pisarne Peter Mele v Ljubljani

Gospodarsko pravo,Izvršbe,Izvršilno pravo,Obligacijsko pravo

Opomini in predlogi za sodne izvršbe

Civilno pravo,Delovno pravo,Obligacijsko pravo,Pogodbe

Pogodba o delu

Civilno pravo,Obligacijsko pravo,Pogodbe

Pogodba o dosmrtnem preživljanju

Delovno pravo,Odpovedi pogodb o zaposlitvi,Pogodbe

Pogodba o zaposlitvi za določen čas

Civilno pravo,Gospodarsko pravo,Obligacijsko pravo,Ostalo,Pogodbe

Pogodbe

Civilno pravo,Delovno pravo,Obligacijsko pravo,Odškodnine

Poškodba pri delu in odškodnina

Civilno pravo,Delovno pravo,Obligacijsko pravo,Odškodnine

Poškodba pri delu in odškodnina – kdaj ste upravičeni do denarne odškodnine?

Civilno pravo,Delovno pravo,Inšpekcijski postopki,Obligacijsko pravo,Odškodnine

Poškodba pri delu, višina odškodnine poškodbe in odgovornost delodajalca

Civilno pravo,Družinsko pravo

Postopek za ločitev

Civilno pravo,Družinsko pravo

Pravica do preživljanja

Civilno pravo,Solastnina,Stvarno pravo

Pravna razdelitev solastnine

Dolžniki,Izvršbe,Izvršilno pravo

Predlog in postopek sodne izvršbe

Delovno pravo,Odpovedi pogodb o zaposlitvi,Odškodnine

Prenehanje delovnega razmerja

Delovno pravo,Odpovedi pogodb o zaposlitvi,Odškodnine

Prenehanje delovnega razmerja in pogodbe o zaposlitvi

Delovno pravo,Odpovedi pogodb o zaposlitvi,Pogodbe

Prenehanje pogodbe o zaposlitvi

Delovno pravo,Odpovedi pogodb o zaposlitvi

Prenehanje pogodbe o zaposlitvi po zakonu

Delovno pravo,Odpovedi pogodb o zaposlitvi

Prenehanje, prekinitev in odpoved delovnega razmerja

Civilno pravo,Družinsko pravo

Preživnina

Civilno pravo,Družinsko pravo

Preživnina za otroka

Civilno pravo,Delovno pravo,Obligacijsko pravo,Odškodnine

Prijava nezgode pri delu - poškodba pri delu in odškodnina za poškodbe

Dolžniki,Prisilna poravnava in stečaj,Stečajno pravo

Prisilna, sodna in izvensodna poravnava

Delovno pravo,Odpovedi pogodb o zaposlitvi

Razlog za prekinitev delovnega razmerja mora biti obrazložen

Civilno pravo,Družinsko pravo,Izvršbe

Razveza zakonske zveze

Civilno pravo,Družinsko pravo

Razveza zakonske zveze - Postopek

Civilno pravo,Delovno pravo,Obligacijsko pravo,Odpovedi pogodb o zaposlitvi,Pogodbe

Redna odpoved

Delovno pravo,Odpovedi pogodb o zaposlitvi

Redna odpoved delovnega razmerja

Civilno pravo,Delovno pravo,Obligacijsko pravo,Odpovedi pogodb o zaposlitvi

Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi

Delovno pravo,Odpovedi pogodb o zaposlitvi,Ostalo

Rok za izplačilo odpravnine in obdavčitev za odpravnino

Delovno pravo,Odpovedi pogodb o zaposlitvi

Rok za izplačilo odpravnine in obdavčitev za odpravnino

Civilno pravo,Družinsko pravo

Skrbništvo in ločitev zakonske zveze

Civilno pravo,Družinsko pravo

Skrbništvo nad otroci

Civilno pravo,Solastnina,Stvarno pravo

Skupna lastnina

Civilno pravo,Družinsko pravo

Skupno premoženje

Civilno pravo,Družinsko pravo

Skupno premoženje in ločitev s tožbo

Civilno pravo,Družinsko pravo

Skupno premoženje in razdelitev premoženja

Dolžniki,Izvršbe,Izvršilno pravo

Sodna izterjava dolgov in izvršilni postopek

Dolžniki,Izvršbe,Izvršilno pravo

Sodne izvršbe - predlog za in postopek izvršbe

Civilno pravo,Družinsko pravo,Solastnina,Stvarno pravo

Solastnina - delitev

Civilno pravo,Družinsko pravo

Sporazumna ločitev

Civilno pravo,Družinsko pravo

Sporazumna ločitev zakonske zveze

Dolžniki,Prisilna poravnava in stečaj,Stečajno pravo

Stečajni postopek in prijava terjatev v stečaj

Civilno pravo,Dedno pravo,Družinsko pravo,Ostalo,Stvarno pravo

Stvarno, dedno in družinsko pravo

Civilno pravo,Družinsko pravo

Tožba za ločitev

Civilno pravo,Dedno pravo,Delovno pravo,Družinsko pravo,Obligacijsko pravo,Odškodnine,Ostalo,Posest,Stvarno pravo

Tožbe

Delovno pravo

Več o odpravnini

Civilno pravo,Obligacijsko pravo,Odškodnine

Višine odškodnin za poškodbe, odškodninsko pravo

Civilno pravo,Družinsko pravo

Vloga za ločitev

Civilno pravo,Ostalo,Stvarno pravo

Vpis etažne lastnine v zemljiško knjigo

Delovno pravo,Odpovedi pogodb o zaposlitvi

Zakon o delovnih razmerjih

Delovno pravo,Odpovedi pogodb o zaposlitvi,Pogodbe

Zakon o delovnih razmerjih in pogodba o zaposlitvi

Delovno pravo,Odpovedi pogodb o zaposlitvi,Pogodbe

Zaposlitev za določen čas - pogodba