Dosežki in prioritete Ministrstva za pravosodje

admin

Minister za pravosodje Senko Pličanič je na novinarski konferenci dne 10. 3. 2014 spregovoril o dosežkih ministrstva v letu 2013 in prioritetnih nalogah v letu 2014.

 

Med dosežki na področju pravosodja v letu 2013 je izpostavil podpis skupne zaveze sodne in izvršilne veje oblasti, ki je vsebovala predvidene ukrepe za racionalizacijo sojenja, zakonodajne spremembe ter zagotavljanje kadrovskih, prostorskih in drugih materialnih pogojev za poslovanje sodišč, predlagana pa je bila tudi prva faza reformne zakonodaje, ki naj bi okrepila samostojnost, a hkrati z njo tudi odgovornost sodne veje oblasti in notranji menedžment sodišč. Minister je poudaril, da je sodstvo glede na leto 2012 za 10% zmanjšalo število nerešenih zadev in pri pomembnejših zadevah za 19,3% tudi sodne zaostanke.

 

Skrajšal se je povprečni pričakovani čas rešitve pomembnejših zadev (s 7,6 na 7,2 meseca). Minister je izpostavil tudi pripravo sprememb insolvenčne zakonodaje, še zlasti možnost postopka preventivnega prestrukturiranja ter odpravo nekaterih drugih pomanjkljivosti, kar naj bi preprečilo, da bi se ponovile dolžniške zlorabe iz preteklosti. Kot pomemben dosežek v letu 2013 je minister izpostavil tudi učinkovit pregon gospodarske kriminalitete in korupcije.

 

Glavne prioritete ministrstva za pravosodje v letu 2014 pa so investicije za razvoj pravosodja, še zlasti projekt gradnje nove sodne stavbe v Ljubljani, projekt gradnje ene ali več nadomestnih stavb za rešitev prostorske stiske današnjega zapora v Ljubljani in začetek energetske prenove skoraj 100 stavb državnih organov po državi. Ministrstvo želi strankam dati na voljo tudi paleto učinkovitih možnosti za reševanje sporov in urejanje drugih zadev v pravosodju, kar bi se kazalo v tem, da bi stranke imele možnost izbire načina in postopka, ki jim najbolj ustreza – naj spor reši sodišče, arbitraža ali pa naj se spor reši po mirni poti s pomočjo sodne ali izvensodne mediacije, v nepravdnih postopkih (npr. dedovanje) pa naj bi stranke imele tudi možnost izbire, ali naj odloča sodnik ali notar.

 

V letu 2014 pa bodo v sprejem posredovane tudi že pripravljene spremembe zakona o izvršbi in zavarovanju, saj mora v primeru, ko so obveznosti med strankami jasne, slediti tudi takojšnja izpolnitev ali pa s strani države zagotovljena prisilna izvršba. Cilj teh sprememb je odprava nekaterih pomankljivosti in možnosti zlorab, tako s strani dolžnikov kot tudi lažnih upnikov. Zadnja izmed prioritet v pravosodju pa se nanaša na posodobitev sistema izvrševanja kazenskih sankcij – glavne težave po mnenju ministrstva predstavljajo previsoki stroški oskrbe zaprtih oseb, stalne prostorske težave, premajhno število in slaba oprema pravosodnih policistov.

 

Povzetek novinarske konference je dosegljiv tudi na spletnih straneh Ministrstva za pravosodje, predstavitev področij dela naše odvetniške pisarne pa si lahko ogledate tukaj.