EU prinaša boljšo zaščito potrošnikov pri spletnih igrah

admin

V državah članicah EU je bilo veliko pritožb v zvezi z nakupi znotraj aplikacij pri spletnih igrah in zlasti nenamernimi nakupi, ki jih opravijo otroci, zato so nacionalni organi in Evropska komisija združili moči, da bi našli rešitve. Usklajeno ukrepanje je prineslo napredek pri zagotavljanju oprijemljivih rezultatov. Industrija je sprejela vrsto zavez, s katerimi se želi odzvati na pomisleke potrošnikov. Z ukrepanjem se bo povečalo zaupanje potrošnikov v hitro rastoči sektor aplikacij.

Skupno stališče, o katerem so se nacionalni organi dogovorili v okviru mreže za sodelovanje na področju varstva potrošnikov in ki je bilo decembra 2013 poslano Applu, Googlu in Evropskemu združenju za interaktivno programsko opremo (Interactive Software Federation of Europe)1, je vsebovalo naslednje zahteve:
– igre, ki se oglašujejo kot „brezplačne“, ne smejo zavajati potrošnikov glede dejanskih stroškov, ki jih povzročajo;

– igre ne smejo neposredno nagovarjati otrok k nakupu elementov v igri ali k prepričevanju odraslih, naj jim jih kupijo;

– potrošnike je treba ustrezno informirati o načinu plačila nakupov in nakupi jih ne smejo bremeniti prek privzetih   nastavitev brez potrošnikove izrecne privolitve;

– trgovci morajo objaviti elektronski naslov, da jih lahko potrošniki v primeru vprašanj ali pritožb kontaktirajo.

 

Z uporabo mehanizma sodelovanja na področju varstva potrošnikov, ki ga zagotavljajo predpisi EU, so bili Apple, Google in zadevna trgovinska združenja pozvani, da za izražene pomisleke najdejo konkretne rešitve po vsej EU. Za izvrševanje, kot tudi morebitne sodne postopke, so pristojni nacionalni organi, ki bodo zdaj razmislili, kako obravnavati še nerešena pravna vprašanja.

 

Več o tem si lahko preberete tukaj.