Evropsko sodišče odločilo v prid Slovenije

admin

Primer se nanaša na stanovanjsko reformo iz leta 1991, ki je omogočila privatizacijo stanovanj v družbeni lasti. Na podlagi takrat sprejetega t. i. Jazbinškovega zakona so se posebej zaščiteni najemi teh stanovanj – najemniki so imeli pravico do dosmrtne uporabe stanovanj v zameno za kritje vzdrževalnih stroškov in amortizacije – spremenili v običajne najemne pogodbe.

 

Imetniki stanovanjske pravice so ob tem dobili možnost, da “svoja” stanovanja ali najamejo za nedoločen čas za neprofitno najemnino ali pa jih odkupijo po relativno zelo ugodnih pogojih.

 

A če je šlo za stanovanja, ki so bila po vojni nacionalizirana in so torej šla v postopek denacionalizacije, so jih lahko najemniki po ugodnih pogojih odkupili le, če so se s tem strinjali njihovi lastniki. Zato naj bi bili postavljeni v neenak položaj, saj so nekateri najemniki stanovanja lahko odkupili pod ugodnimi pogoji, drugi pa ne.

 

Sodišče je v primeru Berger-Krall in drugi proti Sloveniji junija razsodilo, da ni ugotovilo kršitev evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Iz Strasbourga so sedaj sporočili, da je, potem ko so zavrnili zahtevo tožnikov po obravnavi zadeve na velikem senatu sodišča, sodba postala pravnomočna.

 

Več o tem si lahko preberete tukaj.