FURS učinkovito nad delo in zaposlovanje na črno

admin

Novi Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanju na črno, ki je v uporabi od dne 18.8.2014, je nadzor nad zaposlovanjem in delom na črno v pretežni meri prenesel na Finančno upravo RS (FURS). FURS tako po novem nadzira na primer zaposlovanje na črno, delo na črno, kadar posameznik opravlja dejavnost ali delo in ni vpisan ali nima priglašenega dela, kakor to določa Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanju na črno ali drugi zakoni (šušmarji) ipd.

 

V samo mesecu in pol po uveljavitvi zakona je FURS prejel 410 prijav, od tega 263 za delo na črno, 128 za zaposlovanje na črno in 19 za nedovoljeno oglaševanje. Mobilne enote FURS-a in nadzorniki so izrekli številne ukrepe in skupaj naložili za 98.500 EUR glob, izdanih je bilo 20 odločb s katerimi je bilo prepovedano opravljanje dela ali dejavnosti. V postopku kaznovanja je bilo izdanih 43 plačilnih nalogov in izrečenih za 45.400 EUR, od tega na področju dela na črno 19 plačilnih nalogov in za 19.000 EUR glob, na področju zaposlovanja na črno pa 24 plačilnih nalogov in izdanih za 26.400 EUR glob.

 

V štirih primerih so bili podani obdolžilni predlogi, po katerih je sodišče štirim posameznikom (tujim državljanom) že izreklo globo v skupnem znesku 3.100 evrov, trem pa je bilo tudi odvzeto blago.

 

V zvezi z ugotovljenimi kršitvami je bilo uvedenih 65 prekrškovnih postopkov. V 45 postopkih je bilo izrečenih za 50.000 evrov glob, od tega 4 delodajalcem zaradi zaposlovanja na črno, 11 delavcem, ker so delo opravljali brez sklenjene pogodbe o zaposlitvi, 10 posameznikom, ker na kraju opravljanja dela niso imeli pogodb civilnega prava in 23 posameznikom zaradi opravljanja dela na črno.

 

Nad delom in zaposlovanjem na črno je bilo tako opravljeno 1141 postopkov nadzora, ki so bili najpogosteje opravljeni v dejavnostih prevozi, gradbeništvo, trgovina, gostinstvo, vzdrževanje in popravila motornih vozil ter frizerstvo

 

Več o tem si lahko preberete tukaj.