Izračun odpravnine

Izračun odpravnine

Odpoved iz poslovnih razlogov ali iz razloga nesposobnosti, 108. člen ZDR-1

Opomba: delavec je tudi v primeru, da sam poda izredno odpoved iz razlogov po 111. členu ZDR-1, upravičen do odpravnine, kot je določena v 108. členu ZDR-1. V primeru prenehanja pogodbe o zaposlitvi iz drugih razlogov odpravnina po 108. členu ZDR-1 ne pripada. Izračunana vrednost bo brezpredmetna.

Obdobje trajanja delovnega razmerja:

Če je treba izjemoma (praviloma pustite prazno) dodati še kakšno obdobje, kliknite tukaj Dodaj obdobje

Vnesite obračunano bruto plačo (uporabite podatek iz plačilne liste pod SKUPAJ BRUTO oz. drugo ustrezno postavko, ki ustreza tej vsebini). V primeru, da v zadnjih treh mesecih pred odpovedjo niste prejemali plače, je treba vnesti plačo, ki bi jo prejeli, če bi delali.


* Ta obrazec omogoča informativni izračun, ki je odvisen od pravilnosti vnesenih podatkov. Avtor ne zagotavlja pravilnosti izračuna, saj je pravilnost lahko odvisna od okoliščin, ki jih obrazec ne predvideva. Čeprav je obrazec preizkušen, napačno delovanje v posameznem primeru ni izključeno. Avtor v nobenem primeru in na noben način ne odgovarja za morebitne posledice, ki bi nastale zaradi uporabe informativnega izračuna.