Kaj delamo

01

Za podjetja:

Pravno svetovanje in zastopanje:

 • v vseh postopkih pred sodišči
 • delovno pravo
 • postopki odpuščanja delavcev
 • postopki delovne in drugih inšpekcij
 • pogajanja s sindikati
 • zahtevki delavcev
 • izdelava / preverjanje / posodobitve splošnih aktov
 • statusne zadeve (npr. sprememba sedeža podjetja, prodaja poslovnega deleža)
 • gospodarsko pogodbeno pravo
 • dolžniško – upniška razmerja, izvršbe
 • prijave v postopkih stečaja / prisilne poravnave

Poleg naštetega nudimo podjetjem prilagojene rešitve za sleherno pravno problematiko.

 

Izvedi več

02

Za posameznike:

Pravno svetovanje in zastopanje:

 • pred sodišči v civilnih in upravnih postopkih
 • samostojna svetovanja v obliki posvetov
 • dedovanje / zapuščinski postopki
 • delitev solastnine
 • delitev skupnega premoženja zakoncev
 • razveza zakonske zveze
 • dodelitev otrok, stiki in preživnina
 • priposestvovanje lastninske in drugih stvarnih pravic
 • motenje posesti
 • mejni spori
 • sestava in preverjanje pogodb (npr. prodajnih, najemnih, menjalnih ipd.)
 • odškodninski zahtevki (npr. pri prometnih nesrečah)
 • pri dolgovih.

Poleg naštetega svetujemo in zastopamo tudi  na številnih drugih civilnih področjih in pri prekrških.

 

Izvedi več

03

Za nevladne organizacije:

Pravno svetovanje in zastopanje:

 • vse kot za podjetja
 • področje dejavnosti nevladnih organizacij
 • organizacija skupščin
 • področje zdravstva in socialnega varstva
 • odnosi z ustanoviteljem
 • priprava gradiv za svete zavodov
 • odnosi z uporabniki
 • upravni postopki
 • izdelava / preverjanje / posodobitve splošnih aktov v zvezi z uporabniki

Rešitve prilagajamo področju delovanja posamezne nevladne organizacije.

 

Izvedi več