Kategorija: COVID-19

admin

Vprašanja in odgovori glede odloka o prepovedi gibanja in zbiranja na javnih mestih in površinah

Začasna splošna prepoved gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepoved gibanja izven občin   Ali je zaradi izdanega odloka prepovedano gibanje na javnih površinah? Odlok začasno prepoveduje gibanje in zbiranje ljudi na javnih mestih in površinah ter prepoveduje gibanje izven občin stalnega ali začasnega prebivališča, vendar je gibanje […]

admin

Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin – 30.3.2020

Na podlagi 2. člena in osmega odstavka 20. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) in v zvezi z 2. in 3. točko prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. […]

admin

besedilo ZIUZEOP – sprejet predlog 2.4.2020

Številka: 411-01/20-7/ EPA 1095-VIII Datum: 2. april 2020 DRŽAVNI ZBOR JE NA SEJI 2. 4. 2020 SPREJEL ZAKON O INTERVENTNIH UKREPIH ZA ZAJEZITEV EPIDEMIJE COVID-19 IN OMILITEV NJENIH POSLEDIC ZA DRŽAVLJANE IN GOSPODARSTVO (ZIUZEOP) V NASLEDNJEM BESEDILU: Z A K O N O INTERVENTNIH UKREPIH ZA ZAJEZITEV EPIDEMIJE COVID-19 IN OMILITEV NJENIH POSLEDIC ZA DRŽAVLJANE […]

admin

SPREJET INTERVENTNI ZAKON, t. i. “Mega-korona-paket”

SPREJET INTERVENTNI ZAKON ZAKON O INTERVENTNIH UKREPIH ZA ZAJEZITEV EPIDEMIJE COVID-19 IN OMILITEV NJENIH POSLEDIC ZA DRŽAVLJANE IN GOSPODARSTVO 2. aprila 2020 – posodobljeno (vsebuje spremembe glede na prvotni Predlog z dne 29.3.2020, gl. poudarjeno in prečrtano) sprejet ZIUZEOP – vprašanja in odgovori za delodajalce 1. Kaj prinaša ta zakon podjetjem? Najpomembnejša sta dva ukrepa: […]

admin

Proti-korona paket

Predlog krovnega zakona za pomoč prebivalstvu in gospodarstvu (t.i. proti-korona paket) Predlogi ukrepov so združeni v t.i. mega zakon. Vredni so nekaj manj kot 2 MRD EUR. Novi zakonski sveženj konkretno prinaša: sofinanciranje plač za delavce na čakanju; nadomestila za bolniške odsotnosti krije ZZZS in ne delodajalec; izpostavljeni delavci v kritičnih dejavnostih bodo upravičeni do […]

admin

Prepoved gibanja in zbiranja ljudi 20.3.2020

VLADA 602. Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji Na podlagi 2. člena in osmega odstavka 20. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) in […]