Koliko stane

Tako, kot na drugih področjih, so cene na enoto določene v naprej, količine pa so le predvidljive, ne v celoti določljive. Možna je vnaprejšnja približna ocena stroškov za tipičen potek zadeve.

 

UVODNI ali SAMOSTOJNI PRAVNI POSVET:

 • vsakih začetih 15 minut = 20 EUR (vključno z DDV)

CENA ZASTOPANJA:

 • praviloma se vse nadaljnje zastopanje zaračuna v skladu z Odvetniško tarifo (Uradni list RS št. 2/15)
 • vrednost točke: 0,95 EUR (velja od 3. 1. 2024)
 • uveljavljamo nekatere izjeme od cen po Odvetniški tarifi (zanje izveste v primeru izraženega interesa za naše storitve)

OBROČNO PLAČILO:

 • fizičnim osebam nudimo možnost obročnega plačevanja odvetniških storitev
 • v takšnih primerih pripravimo nezavezujočo oceno predvidenih stroškov
 • stranka plača predujem, nato pa v določenem obdobju, odvisnem predvsem od predvidenega trajanja primera, vsak mesec enak znesek
 • morebitno preplačilo/doplačilo glede na dejansko vrednost storitev se uredi po zaključku primera

POSLOVNI SUBJEKTI:

 • pravno svetovanje izven sodnih postopkov se zaračuna po urni postavki (zanjo izveste v primeru izraženega interesa za naše storitve)
 • posamezne tipične storitve imajo v naprej določeno (fiksirano) število potrebnih ur (tako lahko natančneje planirate strošek)
 • po opravljenem uvodnem posvetu vam lahko izdelamo ponudbo (če gre za svetovanje izven sodnih postopkov)