Nevarnost zastoja dela sodišč zaradi velikega primanjkljaja sredstev

admin

Predsednik Vrhovnega sodišča Masleša je predsednico Vlade mag. Bratušek v pismu obvestil, da bo finančno stanje sodišč zaradi velikega primanjkljaja sredstev privedlo do popolnega zastoja dela sodišč najkasneje do prve polovice julija 2014. Ključna vzroka za povečanje stroškov poslovanja sodišč sta po oceni Vrhovnega sodišča zadnja novela ZFPPIPP (ZFPPIPP-F) in naraščanje stroškov v zvezi s hrambo zaseženih vozil, kot posledica spremembe Zakona o pravilih cestnega prometa.

Posledice pomanjkanja sredstev zaradi preobremenjenosti posameznih področij naj bi se odrazile na zmožnostih sodstva za izvajanje vseh vrst sodnih postopkov. Predsednik Vrhovnega sodišča opozarja, da bodo s tem ogroženi tako dosedanji pozitivni trendi odprave zaostankov in občutnega krajšanja povprečnih časov trajanja postopkov, kot tudi možnosti državljanov za učinkovito pravno varstvo.

Več o tem si lahko preberete tukaj.