Novela Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-J)

admin

Poslanci so z 59 glasovi za in nobenim proti na 71. izredni seji dne 4.7.2014 potrdili novelo Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-J). Predlog novele je v obravnavo Državnemu zboru predložila Vlada RS. Kot so pojasnili na Vladi, so bile spremembe zakona pripravljene s ciljem skrajšanja izvršilnih postopkov, hkrati pa je šlo tudi za realizacijo zaveze iz nacionalnega reformnega programa 2013 – 2014. Spremembe se nanašajo na prodajo nepremičnin kot enega glavnih sredstev izvršbe. Poleg navedenega so spremembe usmerjene tudi k temu, da se omogoči hitrejši in preglednejši postopek izvršbe na tistih nepremičninah, ki so obremenjene z zemljiškim dolgom, poenostavlja in olajšuje se izvršbe preživninskih terjatev z namenom večje zaščite pravic otrok, omejuje se možnosti glede odlogov in utesnitev izvršbe v primerih, ko ni izgledov za uspeh, ureja se nov način prodaje nepremičnine, ukinja možnost pritožbe zoper sklep o domiku, ipd. Z novelo je tako dopolnjenih kar 21 členov.

 

V skladu s sprejeto novelo bo po novem pri nepremičninah izklicna cena na prvi dražbi postavljena pri 70 odstotkih ocenjene vrednosti, pri čemer se ukinja tretja javna dražba in spreminjajo določbe, ki urejajo institut varščine. Ne glede na navedeno javna dražba ostaja temeljni način prodaje nepremičnine v izvršilnem postopku. Novela po novem ureja tudi prodajo na podlagi zavezujočega zbiranja ponudb – kot nov način prodaje nepremičnine, pri čemer se enako kot pri javni dražbi postopek zavezujočega zbiranja ponudb lahko ponovi samo enkrat (če je predhodni postopek neuspešen); v tem primeru je izhodiščna cena enako kot pri javni dražbi 50 odstotkov ocenjene vrednosti nepremičnine. Kot že zgoraj omenjeno se ukinja pravno sredstvo pritožbe zoper sklep o domiku, ureja se poseben oklicni postopek, kadar je nepremičnina obremenjena z zemljiškim dolgom in ureja možnost prodaje nepremičnine kot celote, če gre za izvršbo na solastniški delež. Ena od rešitev, ki stremi k hitrejšemu zaključku izvršilnega postopka,  so tudi spremembe ureditve glede odlogov izvršbe, še posebno tiste na predlog upnika.