Novice

Novice

admin

REFERENDUM JULIJ 2021 – SPREMEMBE ZAKONA O VODAH

Iz besedila sprememb z dne 30.3.2021, o katerih se glasuje 11.7.2021, izhajajo v primerjavi z dosedanjim besedilom naslednje najpomembnejše spremembe: Po 37. členu zakona bo dovoljeno posegati v prostor na vodnem in priobalnem zemljišču ter na območju presihajočih jezer tudi za (novi točki): – gradnjo objektov, ki se skladno s predpisi, ki urejajo gradnjo objektov, […]

admin

Vprašanja in odgovori glede delovanja sodišč in teka rokov

Vprašanja in odgovori glede delovanja sodišč in teka rokov so pripravljeni na podlagi spremenjenega in dopolnjenega Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (ZZUSUDJZ-A), ki je bil v UL RS objavljen 30.4.2020 in velja od 1.5.2020 dalje in na podlagi spremenjene Odredbe […]

admin

Besedilo novega Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v Republiki Sloveniji

Vlada Republike Slovenije je dne 29.4.2020 sprejela nov Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v Republiki Sloveniji, ki velja od 30.4.2020 dalje. Z odlokom se odpravlja splošna omejitev gibanja na občine, še vedno pa je začasno prepovedano gibanje in zbiranje ljudi na javnih krajih in površinah […]

admin

Druga pogostejša vprašanja in odgovori glede interventnih ukrepov

Pogostejša vprašanja in odgovori v zvezi z odsotnostjo z dela zaradi odrejene karantene v skladu z Zakonom o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (ZIUPPP) in glede ukrepov za upokojence ter druge ranljive skupine v skladu z Zakonom o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP). […]

admin

Vprašanja in odgovori glede spremenjenega Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin

Vprašanja in odgovori so pripravljeni na podlagi spremenjenega Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin, ki je bil v UL RS objavljen 15.4.2020 in velja od 18.4.2020 dalje.     Pred vhodom v trgovino sem videla tablo z napisom, […]

admin

ZIUZEOP-A – novosti za delodajalce

Vlada RS je dne 21.4.2020 oblikovala besedilo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP-A) in ga istega dne poslala v obravnavo in sprejem v Državni zbor RS, ki naj bi zakon obravnaval po nujnem postopku.   V nadaljevanju so […]

admin

ZIUZEOP-A (polno besedilo) – še tretji predlog zakona z dne 22. 4. 2020, objavljen na spletni strani Državnega zbora

Dne 22. aprila 2020 je bil, poleg ZDLGPE in ZZUSUDJZ-A, objavljen še tretji predlog interventnega zakona: ZIUZEOP-A Dne 22. aprila 2020 sta bila na spletni strani Državnega zbora objavljena najprej predloga dveh zakonov za obvladovanje širitve Covid-19, nato pa še napovedani predlog ZIUZEOP-A, ki naj bi spremenil že sprejete ukrepe za zajezitev epidemije ter omilitev […]

admin

Vprašanja in odgovori za delavce glede interventnih ukrepov

Vprašanja in odgovori za delavce glede interventnih ukrepov   Delodajalec mi je odredil delo od doma. Ali sem upravičena do povračila stroškov prehrane in prevoza? Zakon o delovnih razmerjih v 130. členu določa, da mora delodajalec delavcu zagotoviti povračilo stroškov za prehrano med delom, za prevoz na delo in z dela ter povračilo stroškov, ki […]

admin

Dne 22. 4. 2020 objavljen predlog interventnega zakona za zagotovitev dodatne likvidnosti gospodarstvu

Dne 22. aprila 2020 sta bila na spletni strani Državnega zbora objavljena predloga dveh zakonov za obvladovanje širitve Covid-19. Zakon o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 (ZDLGPE) BESEDILO ČLENOV PREDLOGA: I. DEL SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (vsebina zakona) (1) S tem zakonom se določa ukrep zagotovitve dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev […]