NOVOSTI NA PODROČJU DELA NA ČRNO

admin

20. maja je začel veljati novi Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1). Zakon, ki se bo začel uporabljati 18. avgusta (razen 12. do 16. člen, prvi, drugi in tretji odstavek 28. člena in 29. do 32. člen, ki bodo stopili v veljavo 1.1.2015), med drugim uvaja dodatne izjeme, kot so brezplačna pomoč na kmetijah, planinah in skupnih pašnikih, ki se ne štejejo za delo ali zaposlovanje na črno in na novo ureja osebno dopolnilno delo.

 

Spremembe zakona bodo prispevale predvsem k učinkovitejšemu nadzoru nad delom in zaposlovanjem na črno.
Zakon nadzor nad zaposlovanjem na črno prenaša na nov organ in sicer iz Inšpektorata Republike Slovenije za delo (IRSD) na Finančno upravo Republike Slovenije. Tudi nadzor nad delom na črno nad posamezniki se s Tržnega inšpektorata prenaša na Finančno upravo Republike Slovenije. Inšpektorat za delo bo lahko izdal prepovedno odločbo, kadar bo pri izvajanju svojih drugih pristojnosti sumil, da gre za zaposlovanje na črno.

 

Več o spremembah zakona lahko preberete tukaj.

 

Vir: IUS INFO