Za NVO in javne zavode

NEVLADNE ORGANIZACIJE IN JAVNI ZAVODI


Pri NVO gre za organizacije, katerih namen ustanovitve ni ustvarjanje dobička, temveč npr. nudenje pomoči socialno ogroženim, povezovanje določenih skupin oseb, varstvo pred nesrečami, nudenje kulturnih dobrin, varstvo človekovih pravic itd. To ni neka posebna pravno-organizacijska oblika, kot denimo društvo ali zavod, ampak so NVO lahko različne pravne osebe, ki izpolnjujejo zahtevane pogoje, kot jih določa Zakon o nevladnih organizacijah (ZNOrg).

V istem sklopu pa sicer obravnavamo tudi javne zavode, ker lahko z NVO delijo nekatere skupne značilnosti, še zlasti s tistimi NVO, ki delujejo kot zavodi.

Bogate izkušnje dolgoletnega sodelovanja s številnimi organizacijami zgoraj navedenih oblik nam omogočajo poglobljeno podporo v vseh njihovih procesih; tako internih, kot tudi z ustanovitelji (zlasti pri javnih zavodih) in uporabniki.

PODROČJE SOCIALNEGA VARSTVA

Posebej bogate izkušnje imamo z nevladnimi organizacijami, ki delujejo na področju socialnega varstva. Pomoč nudimo pri vprašanjih delovnih razmerij v organizacijah, pri odnosih z uporabniki in pri vseh organizacijskih vprašanjih.

USTANOVITELJ

Pri javnih zavodih so občasno v ospredju vprašanja v odnosu z ustanoviteljem (državo, občino). Strokovno svetujemo in pripravljamo gradiva.

SVET ZAVODA

Direktorji zavodov pripravljajo gradiva za svete zavodov. Ta gradiva so mestoma pravno zahtevna ali pa obsežna. Tu nudimo strokovno pomoč.

NVO, ki so oblikovane kot društva, imajo letni zbor članov oz. srečanja drugih organov društva, predpisanih s temeljnim aktom. Pomagamo pri organizaciji in vsebinah za navedene dogodke.

UPORABNIKI

V odvisnosti od vrste uporabnikov se pri delu NVO in javnih zavodov pojavljajo področja, ki jih je nujno urediti z določenimi pravili ali pa reševati individualne primere v skladu s predpisi.

Primeroma lahko naštejemo pravila obnašanja uporabnikov ob uporabi storitve, pravila o ravnanju z inventarjem uporabnikov, pravila o ravnanju z gotovino ipd. Pri posamičnih primerih izpostavljamo izključitev uporabnika.

Oblikujemo pravila po vaših potrebah in urejamo odnose s posameznimi uporabniki. Pomagamo tudi pri odnosih s svojci.