Kdo smo

odvetnik – specialist dr. Peter Mele

Je doktor znanosti s področja prava. Odvetniška zbornica Slovenije mu je priznala status odvetnika – specialista. Je ustanovitelj in direktor odvetniške pisarne. Diplomiral je na Pravni fakulteti v Ljubljani leta 1996. Vodi, koordinira in nadzira delo vseh članov pisarne. Pri strokovnem delu se osredotoča na svetovanje podjetjem pri odnosih z zaposlenimi in pri postopkih v zvezi z njimi, pri fizičnih osebah pa na kazenske postopke in na postopke za delitev solastnega premoženja. Peter Mele aktivno obvlada angleški, hrvaški ter srbski jezik.

odvetnik Primož Greif

Sodeluje s pisarno že od leta 2008, zaposlen pa je od leta 2010. Je prokurist odvetniške družbe in direktor Podružnice Kranj. Na Pravni fakulteti v Ljubljani je z oceno cum laude diplomiral leta 2009, pravniški državni izpit pa je opravil leta 2013. Največ se ukvarja z delovnim, obligacijskim, gospodarskim, stvarnim, dednim in socialnim pravom. Komunicira v angleškem in hrvaškem jeziku.

odvetnica Nina Kuzmič Likozar

V odvetniški družbi se je zaposlila po diplomi na Pravni fakulteti v Ljubljani leta 2011, pravniški državni izpit pa je opravila v mesecu maju 2016. Največ se ukvarja z delovnim, izvršilnim, obligacijskim in odškodninskim pravom, sodeluje pa tudi s strankami, s katerimi ima odvetniška pisarna sklenjeno dolgoročno pogodbo o pravnem svetovanju. Komunicira v angleškem, hrvaškem in srbskem jeziku.

pravnica Tjaša Mulec

V odvetniški družbi sodeluje od leta 2017. Po diplomi na Pravni fakulteti v Ljubljani se je zaposlila kot pravnica. Njeno delo obsega svetovanje strankam in pripravo dokumentov. Izvaja logistiko v Podružnici Cerknica. Komunicira v angleškem jeziku.

odvetniška pripravnica Kaja Suhadolec

Po diplomi na Pravni fakulteti v Ljubljani leta 2023 se je zaposlila kot pravnica v naši odvetniški pisarni. Njeno delo obsega svetovanje strankam in pripravo dokumentov. Izvaja tudi logistiko v glavni pisarni v Ljubljani. Komunicira v angleškem jeziku.

Odvetniška pisarna Mele

Maja Južnik Panič

Njeno delo predstavlja vodenje logistike odvetniške pisarne. Komunicira v angleškem jeziku.

Odvetniška pisarna Mele

Tone Sušec, univ. dipl. pravnik

Na Pravni fakulteti v Ljubljani je diplomiral leta 2002. Pri svojem delu se osredotoča izključno na specialna pravna področja, kot so področje nepremičnin in transakcij z njimi, svetovanje investitorjem pri potencialnih spremembah zazidljivosti oz. povečanju gabaritov ter pogojev gradnje, gradbene pogodbe, gospodarske pogodbe z mednarodnimi elementi, statusno gospodarsko pravo, ustanavljanje družb v tujini ter s področjem odkupa terjatev. Komunicira v angleškem, francoskem, nemškem, srbskem in hrvaškem jeziku, pasivno pa obvlada tudi italijanski jezik.