Odvetniška zbornica bo potrjevala predlog nove odvetniške tarife

admin

Odvetniška zbornica bo na izredni skupščini, ki bo 23. septembra, potrjevala predlog nove odvetniške tarife. Pravosodni minister Senko Pličanič je dal 28. julija letos soglasje k Odvetniški tarifi, kakršno je predlagala OZS. Ta je v glavnem enaka tarifi, ki je veljala že pred t.i. “Šturmovo tarifo”, ki je izhajala v glavnem iz predpostavke, da odvetniki zaradi zaslužkov zavlačujejo postopke in da jim je zato treba plačati le en znesek ne glede na število vlog, ki jih morajo napisati, in ne glede na število obravnav, ki se jih morajo udeležiti (v civilnih postopkih).

 

V praksi je imela Šturmova tarifa več stranskih učinkov, ki pa so bili sistematično zamolčani. Prvi je bil gotovo ta, da se pravde za manjše zneske enostavno niso splačale zaradi nizkih zneskov povračil stroškov (ki so pogosto presegli glavnico), kar je zmanjšalo pripad tovrstnih zadev na sodišča. Drug učinek je bil ta, da se je zelo otežil začetek kariere novim odvetnikom, ki so v začetku vezani na skromnejše primere, saj s plačili niso mogli pokrivati stroškov. Kot tretje pa je popolna svoboda določanja cen odvetniških storitev pri nekaterih le-te dvignila v nebo, tako da so stranke pri cenah prej izgubile, kot pa pridobile. Preračun pokaže, da odvetniki, ki bi zastopali samo primere z manjšimi vrednostmi, ob upoštevanju Šturmove tarife ne bi zase dosegli niti minimalne plače.