Oznaka: ostalo

admin

REFERENDUM JULIJ 2021 – SPREMEMBE ZAKONA O VODAH

Iz besedila sprememb z dne 30.3.2021, o katerih se glasuje 11.7.2021, izhajajo v primerjavi z dosedanjim besedilom naslednje najpomembnejše spremembe: Po 37. členu zakona bo dovoljeno posegati v prostor na vodnem in priobalnem zemljišču ter na območju presihajočih jezer tudi za (novi točki): – gradnjo objektov, ki se skladno s predpisi, ki urejajo gradnjo objektov, […]

admin

Vlada izbrala tri mesta kandidatov za sodnika na ESČP

Vlada je dne 14.10.2015 med 15 kandidati za tri mesta kandidatov za sodnika na Evropskem sodišču za človekove pravice izbrala pet kandidatov, ki naj bi bili najprimernejši na podlagi njihovega preteklega dela in osebne ter strokovne integritete. Po oceni vlade so najprimernejši kandidati Nina Betetto, Marko Bošnjak, Miodrag Đorđević, Klemen Jaklič in Nina Peršak.

admin

Aprila na vladi spremembe zakona o referendumu

Ministrstvo za javno upravo je pripravilo osnutek novele zakona o referendumu in ljudski iniciativi, ki ga bo vlada predvidoma obravnavala v začetku aprila. S spremembami se zakon usklajuje s spremembami ustave s področja referenduma, tako med drugim na novo ureja postopek odločanja državnega zbora o zavrnitvi razpisa referenduma.

admin

Predlog novele ZUJF

Vlada je na včerajšnji seji obravnavala predlog novele zakona za uravnoteženje javnih financ. Z novelo želi vlada odpraviti neskladnosti z ustavo.

admin

Evropsko sodišče odločilo v prid Slovenije

Primer se nanaša na stanovanjsko reformo iz leta 1991, ki je omogočila privatizacijo stanovanj v družbeni lasti. Na podlagi takrat sprejetega t. i. Jazbinškovega zakona so se posebej zaščiteni najemi teh stanovanj – najemniki so imeli pravico do dosmrtne uporabe stanovanj v zameno za kritje vzdrževalnih stroškov in amortizacije – spremenili v običajne najemne pogodbe.