Podatki o poslovanju sodstva po prvem četrtletju 2014

admin

Vrhovno sodišče RS je na spletni strani objavilo podatke o poslovanju sodstva v prvem četrtletju 2014. Število nerešenih zadev se še naprej zmanjšuje.

Po podatkih Vrhovnega sodišča RS so vsa sodišča v obdobju od 1.4.2013 do 31.3.2014 prejela skoraj 1.106.000 zadev, v istem obdobju pa so rešila okoli 1.132.000 zadev. Ob koncu tega obdobja je bilo nerešenih okoli 308.000 zadev, kar pomeni, da se je število nerešenih zadev na dan 31.3.2014 v primerjavi s številom nerešenih zadev na dan 31.12.2013 znižalo za 6 odstotkov. Pri tem je nerešenih pomembnejših zadev prvič manj kot 100.000 (število nerešenih pomembnejših zadev se na letni ravni zmanjšuje že od leta 2006). Iz navedenega izhaja, da so sodišča rešila več zadev, kot so jih v reševanje prejela.

Navedeni podatki vplivajo tudi na čas trajanja sodnih postopkov, namen njihovega zbiranja in spremljanja pa je tudi pospešitev poslovnega procesa in zagotavljanje sojenja v optimalnem in predvidljivem času. Z uvedbo določenih ukrepov je mogoče nekatere procese oz. izvrševanje določenih procesnih dejanj izločiti iz sodnikovega procesa odločanja in jih prepustiti nižjim ravnem poslovanja, s čimer se čas poslovnega procesa skrajšuje. Zniževanje povprečnega dejanskega trajanja sodnih postopkov je mogoče ugotoviti na skoraj vseh sodiščih, izjeme so le nekateri postopki (npr. zadeve osebnega stečaja in stečaja zapuščine).

V obdobju zadnjih let se zmanjšuje število nerešenih zadev in krajša čas trajanja sodnih postopkov kljub temu, da se zmanjšuje tudi število sodnikov. Najvišje število sodnikov je bilo leta 2007, ko je bilo zasedenih 1095 sodniških mest, na dan 31.3.2014 pa je bilo število sodnikov 957 (kar je 138 manj kot leta 2007).

Celotno novico lahko preberete tukaj, podrobnejše podatke in analizo pa tukaj.