Poočitev sprememb podatkov o imetnikih pravic – fizičnih oseb v zemljiški knjigi

admin

Vrhovno sodišče RS je preko spletne strani Sodstva RS izdalo obvestilo, da bo projektna skupina iZK dne 15.11.2014 in 16.11.2014 izvedla prevzem (osveževanje) podatkov o imetnikih pravic – fizičnih osebah iz izvorne evidence, to je centralnega registra prebivalstva.

 

Gre za poočitev sprememb podatkov o fizičnih osebah, ki so imetnice pravic, vpisanih v zemljiško knjigo, na podlagi 116. člena Zakona o zemljiški knjigi (ZZK-1). Zemljiška knjiga je javna knjiga, namenjena vpisu in javni objavi podatkov o pravicah na nepremičninah in pravnih dejstvih v zvezi z nepremičninami. Za vpise v zemljiški knjigi med drugim velja načelo publicitete, po katerem se šteje , da je vsaka vpisana pravica ali pravno dejstvo vsakomur znana in se nihče ne more sklicevati, da mu takšna pravica ali pravno dejstvo ni bilo znano (6. člen ZZK-1), in načelo zaupanja v zemljiško knjigo, po katerem tisti, ki v pravnem prometu pošteno ravna in se zanese na podatke o pravicah, kot so vpisani v zemljiški knjigi, zaradi tega ne sme trpeti škodljivih posledic (8. člen ZZK-1). Prav zaradi navedenega je izrednega pomena, da so o imetnikih pravic, fizičnih in pravnih osebah, vpisani pravilni in ažurni podatki. Slednji se namreč lahko spreminjajo, npr. fizična oseba spremeni ime ali spremeni, doda ali odvzame priimek ali spremeni naslov, pravna oseba pa lahko spremeni sedež, firmo oz. ime, ipd.

 

ZZK-1 v 24. členu določa, kateri podatki o imetniku pravice, ki je fizična oseba, se vpišejo v zemljiško knjigo, v 25. členu pa določa, kateri podatki se v zemljiško knjigo vpišejo o imetniku pravice, ki je pravna oseba. Podatki o fizičnih in pravnih osebah na območju RS se vodijo v uradnih registrih, zato 116. člen ZZK-1 omogoča avtomatsko prevzemanje podatkov iz teh registrov. Spremembe podatkov iz navedenih 24. in 25. členov ZZK-1 se tako v zemljiški knjigi opravijo z avtomatskim prevzemanjem podatkov iz centralnega registra prebivalstva in iz poslovnega registra, pri čemer je povezovalni znak EMŠO (za fizične osebe) in enolična identifikacijska številka, ki jo določi upravljavec poslovnega registra (matična številka za pravne osebe).

 

S prevzemom oz. osveževanjem podatkov je tako projektna skupina iZK v zemljiško knjigo prevzela morebitne spremenjene, torej aktualne podatke o imetnikih pravic, fizičnih osebah, kot izhajajo iz centralnega registra prebivalstva (npr. spremembe imen, priimkov, naslovov, ipd.).

 

Obvestilo Vrhovnega sodišča RS je na voljo tukaj.

 

Več o zemljiški knjigi pa najdete tukaj.