Povezani registri plačilne nesposobnosti skupine dela držav članic EU

admin

Ministrstvo za pravosodje je na svoji spletni strani objavilo novico, da so od julija 2014 na evropskem portalu e-pravosodje na voljo povezani registri plačilne nesposobnosti skupine dela držav članic EU, in sicer Avstrije, Češke, Estonije, Nemčije, Nizozemske, Romunije in Slovenije.

Državljani, pravni strokovnjaki, državni organi, podjetja in drugi zainteresirani subjekti lahko preko registrov plačilne nesposobnosti lažje opravljajo vsakdanje naloge, saj gre pri tem za pomemben vir pravnih informacij, ki predvsem bankam, upnikom, poslovnim partnerjem in potrošnikom omogočajo lažji dostop do uradnih in verodostojnih podatkov o plačilni nesposobnosti pravnih in fizičnih oseb, s katerimi so v različnih pravnih razmerjih. Ti podatki zagotavljajo tudi večjo preglednost in pravno varnost na trgih EU.

 

Registri plačilne nesposobnosti v EU nudijo številne storitve, obseg in vrsta podatkov pa se med državami članicami razlikuje. Tako so na primer v tistih z ločenimi registri plačilne nesposobnosti objavljeni podatki o vseh fazah insolvenčnega postopka in o strankah v teh postopkih. V fazi, ko države članice podatke o plačilni nesposobnosti objavijo v drugih registrih, pa je položaj bolj raznolik. V nekaterih državah so objavljena samo imena in pravna oblika podjetja, druge pa objavijo tudi podatke o vseh fazah postopka.

Države članice vzdržujejo svoje nacionalne registre plačilne nesposobnosti v skladu s svojo nacionalno zakonodajo, evropski portal e-pravosodje pa omogoča uporabnikom, da iščejo podatke o plačilni nesposobnosti fizičnih in pravnih oseb v EU prek vseh povezanih registrov z uporabo večjezičnega iskalnega vmesnika. Ta iskalnik najdete na tej povezavi.