Predlog novele ZUJF

admin

Vlada je na včerajšnji seji obravnavala predlog novele zakona za uravnoteženje javnih financ. Z novelo želi vlada odpraviti neskladnosti z ustavo. Decembra lani je namreč Ustavno sodišče ugotovilo, da je v nasprotju z ustavo določba, po kateri preneha pogodba o zaposlitvi javnim uslužbenkam kot ženskim zavarovankam, ki še niso izpolnile enakih pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine, kot so veljali za moške zavarovance.

 

Z novelo bi bili pogoji za oba spola izenačeni. Prav tako želi vlada z novelo podaljšati spremembe dohodninske lestvice in določiti jasnejše pogoje za pridobivanje soglasij za sklepanje podjemnih in avtorskih pogodb. Na seji so razpravljali tudi o varčevalnih ukrepih v javnem sektorju za prihodnje leto.