Predstavitev in zgodovina

Naše glavno področje dela je svetovanje in zastopanje za podjetja na področju delovnega prava. Fizičnim osebam svetujemo in jih zastopamo zlasti na področju delovnega in civilnega prava (gl. podrobneje na »Kaj delamo«).

 

Naš sedež je v Ljubljani, podružnici pa v Kranju in Cerknici. Zastopamo po sodiščih na območju celotne Slovenije. Odlikuje nas 20 let izkušenj v odvetništvu.

 

Začetki ODVETNIŠKE PISARNE MELE D.O.O. segajo v leto 2000, ko se je njen ustanovitelj, odvetnik Peter Mele, po večletnem službovanju v državni upravi (1997-2000) prvič zaposlil v odvetništvu.

 

Ustanoviteljeva vizija je bila opravljanje odvetniškega poklica na strokoven, etičen in časten način v okviru sodobne, dobro organizirane in povsem informatizirane pisarne, ki vključuje vrhunske strokovnjake, v celoti predane delu in strankam, in ki zagotavlja širok nabor storitev za uspešno reševanje različnih pravnih problemov svojih strank.

 

Pisarna se je že v prvih letih po ustanovitvi razvila v prepoznavno ime predvsem na področju delovnega prava, kjer je uspešno zastopala številna podjetja in posameznike. Obenem je vseskozi posvečala pozornost vsem drugim glavnim pravnim področjem, zlasti civilnemu, gospodarskemu in kazenskemu pravu. Pisarna je po številu sodelavcev postopoma rasla, pri čemer pa je ohranjala pravilo kvalitete pred kvantiteto. Ves čas smo zavzeto sledili trendom pri organizaciji dela in novostim v pravu.

 

Danes je ODVETNIŠKA PISARNA MELE D.O.O. ena najboljših družb na področju odvetniškega poklica v Sloveniji, ki ji zaupajo številne pravne osebe in posamezniki tako doma, kot iz tujine. Naše stranke prihajajo s področij industrije, telekomunikacij, zavarovalništva, nevladnih organizacij, financ, izobraževanja, trgovine in številnih drugih. Zastopamo tudi posameznike v najzahtevnejših delovnih, civilnih in kazenskih zadevah.

 

Vključeni smo v Odvetniško zbornico Slovenije. Posebno ponosni smo na dejstvo, da smo popolnoma svobodni in neodvisni od kakršnihkoli drugih združenj, povezav ali ocenjevalcev, ki bi lahko kakorkoli neposredno ali posredno vplivali na naše delo ali lojalnost do strank.