Služba za razvoj sodne uprave pri Vrhovnem sodišču je organizirala V. konferenco dobrih praks v sodstvu

admin

Služba za razvoj sodne uprave pri Vrhovnem sodišču je organizirala V. konferenco dobrih praks v sodstvu, ki je potekala na Brdu pri Kranju. Svoje projekte so predstavila okrajna sodišča v Piranu, Ljubljani, Mariboru, Slovenj Gradcu,  Delovno in socialno sodišče v Ljubljani ter okrožna sodišča v Slovenj Gradcu in Mariboru.  Predstavili so projekte prenove poslovnih procesov, ki potekajo po sodiščih ter posledice informatizacije in uvedbe e-poslovanja, podelili pa so tudi priznanja za dosežke na področju pravosodja.

 

Predsednik Vrhovnega sodišča Branko Masleše je v nagovoru pohvalil prizadevanja vseh sodišč pri izoboljšanju rezultatov poslovanja sodišč. Rezultati kažejo, da novi in spremenjeni načini poslovanja omogočajo učinkovitejše reševanje zadev, poslovanje sodišč pa se s tem izboljšuje. Sodišča so v zadnjih štirih letih uspela zmanjšati število nerešenih zadev s 470 tisoč na 300 tisoč, letos pa je število nerešenih pomembnejših zadev prvič se znižalo pod 100.000.