Sodna praksa s področja delovnega prava Marec 2014

admin

Višje delovno in socialno sodišče je dne 27.11.2013 izdalo sklep opr. št. Pdp 1113/2013, v katerem zavzema stališče glede pravice delavca do odpravnine v primeru ponudbe nove zaposlitve pri istem delodajalcu.

 

V obrazložitvi navedene odločbe je zapisalo:

“Objava prostega delovnega mesta in obvestilo bivšemu delavcu o prostem delovnem mestu ne moreta vplivati na pravico delavca, da zahteva izplačilo odpravnine, ki gre delavcu zaradi redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga. Ta obveznost je zapadla ob prenehanju delovnega razmerja, zato kasnejši dogodki nanjo ne vplivajo.”

 

Celotno besedilo odločbe je dosegljivo na spletnih straneh sodstva Republike Slovenije, več o delovnem pravu pa si lahko preberete tukaj.