Sodna praksa s področja delovnega prava November 2013

admin

Višje delovno in socialno sodišče je dne 7.11.2013 izdalo sodbo in sklep opr. št. Pdp 406/2013, v kateri zavzema stališče glede pravočasnosti podaje izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi.

 

V obrazložitvi navedene odločbe je zapisalo:

“Pri vprašanju pravočasnosti podaje sporne izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi je potrebno razčistiti, kdaj se je tožena stranka seznanila z očitanimi kršitvami pogodbenih obveznosti iz delovnega razmerja tožnice. Vprašanje pravočasnosti seznanitve z razlogi je treba presojati tudi glede na vsebino pisnega zagovora, v katerem je tožeča stranka pojasnjevala posamezne okoliščine v zvezi z očitki kršitve pogodbenih obveznosti iz delovnega razmerja. Delodajalec je namreč lahko seznanjen z razlogi za odpoved takrat, ko je do razloga dejansko prišlo, lahko pa se seznani z njimi kasneje, vse do zagovora delavca. Posebej to velja tedaj, če delavec v zagovoru navaja novote, ki do tedaj niso bile znane.”

 

Celotno besedilo odločbe je dosegljivo na spletnih straneh sodstva Republike Slovenije, več o delovnem pravu pa si lahko preberete tukaj.