Sprejem nove Odvetniške tarife še ni dokončen

admin

Na izredni skupščini Odvetniške zbornice Slovenije, ki je potekala dne 23.9.2014, je bila sprejeta nova Odvetniška tarifa, za katero je bivši pravosodni minister Senko Pličanič soglasje podal že dne 28.7.2014. Navedene izredne seje se je udeležil tudi novi pravosodni minister Goran Klemenčič.

 

 

Le dan po izredni seji Odvetniške zbornice pa je Ministrstvo za pravosodje sporočilo, da bo preverilo, ali je sprejeta tarifa sploh zakonita, do takrat pa kljub temu, da je že bila potrjena, tudi še ne bo objavljena v Uradnem listu. Po mnenju Ministrstva za pravosodje naj Odvetniška zbornica namreč ne bi imela pravno veljavnega soglasja k novi Odvetniški tarifi.

 

 

Navedeno naj bi bilo posledica dejstva, da je bivši pravosodni minister po tem, ko je soglasje k novi Odvetniški tarifi dne 28.7.2014 sicer podal, Odvetniško zbornico obvestil, da je bilo za mnenje glede nove Odvetniške tarife zaprošeno tudi Ministrstvo za finance. Da do prejema mnenja finančnega ministrstva, soglasja pravosodnega ministra ni mogoče šteti za dokončnega, je minister za pravosodje Odvetniško zbornico ponovno opozoril v začetku meseca septembra 2014.

 

Ministrstvo za pravosodje je dne 18.9.2014 prejelo negativno mnenje Ministrstva za finance, ki je opozorilo na proračunske posledice nove tarife in izrazilo nestrinjanje s povečanjem proračunskih izdatkov, ki naj ne bi bili utemeljeni, zaradi česar je Ministrstvo za pravosodje pozvalo, naj ponovno oceni finančne posledice nove Odvetniške tarife.

 

Glede na navedeno je bilo po mnenju Ministrstva za pravosodje soglasje ministra pogojno, Odvetniška zbornica pa zato pred izredno skupščino ni imela pravno veljavnega soglasja k novi Odvetniški tarifi. Ministrstvo za pravosodje naj bi zato v tem tednu pričelo z reševanjem nastale situacije in presojo, ali je sprejeta tarifa zakonita, ki zato, kljub temu, da je bila na izredni skupščini Odvetniške zbornice potrjena, še ne bo objavljena v Uradnem listu RS in posledično še ne bo pričela veljati.

 

Več o tem si lahko preberete tukaj in tukaj.