Sprejet nov Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno

admin

Državni zbor RS je na seji dne 23.4.2014 sprejel nov Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno, katerega ključni namen je preprečevanje sive ekonomije, enostavna in dostopna ureditev osebnega dopolnilnega dela in večja socialna varnost. Zakon v Uradnem listu RS še ni bil objavljen.

Skladno z določbami zakona za delo na črno ne štejejo sosedska pomoč, sorodstvena pomoč, nujno delo, humanitarno delo, karitativno delo, delo za invalidske organizacije in prostovoljsko ter dobrodelno delo in osebno dopolnilno delo. Za zaposlovanje na črno pa ne štejejo kratkotrajno delo, nujno delo, humanitarno delo, karitativno delo, delo za invalidske organizacije in prostovoljsko ter dobrodelno delo. Zakon določa tudi podrobnejše opredelitve vsake od teh oblik dela.

Poglavitna novost, ki jo vpeljuje novi zakon, je uvedba t.i. vrednotnic za opravljanje osebnega dopolnilnega dela, ki bodo podlaga za plačilo prispevkov za pokojninsko in zdravstveno zavarovanje.

Več o tem si lahko preberete tukaj.