Spremembe Zakona o izvršbi in zavarovanju

admin

Vlada RS je na seji dne 8.5.2014 določila besedilo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju in ga bo predložila Državnemu zboru Republike Slovenije v obravnavo po rednem postopku. Uvaja se možnost prodaje na podlagi zavezujočega zbiranja ponudb, sodniku je dana možnost, da je izklicna cena na prvi javni dražbi 70% (in ne več 100%), ukinja se tretja javna dražba, spreminjajo se ureditev varščine, ukinja se pritožba zoper sklep o domiku, uvaja se oklicni postopek, kadar je nepremičnina obremenjena z zemljiškim dolgom in možnost prodaje cele nepremičnine, če gre za izvršbo na solastniški delež.

Več o tem si lahko preberete na naslednji povezavi.