Kategorija: Aktivnosti sindikatov

Odpoved iz krivdnih razlogov

Kategorija :
Aktivnosti sindikatov, Civilno pravo, Delovno pravo, Odpovedi pogodb o zaposlitvi

Odpoved iz krivdnih razlogov lahko poda vsaka od strank pogodbe o zaposlitvi; tako delavec, kot delodajalec. V tem prikazu obravnavamo predvsem odpoved iz krivdnega razloga, ki jo zaradi delavčevih kršitev pogodbe o zaposlitvi poda delavčev delodajalec.