Kategorija: Dolžniki

Prisilna, sodna in izvensodna poravnava

Kategorija :
Dolžniki, Prisilna poravnava in stečaj, Stečajno pravo

SSKJ poravnavo opisuje kot glagolnik, ki izhaja iz besede poravnati (poravnava dolga, kredita; poravnava škode, poravnava spora, poravnava očeta s sinom) ter kot sporazum, pri katerem vsaka od nasprotujočih si strank delno popusti pri svojih zahtevah, pogojih. Poznamo več vrst poravnav, kot npr. prisilna, izvensodna ter sodna poravnava.

Predlog in postopek sodne izvršbe

Kategorija :
Dolžniki, Izvršbe, Izvršilno pravo

V današnjem času se marsikateri podjetnik sooča s plačilno nedisciplino in z njo povezanim vprašanjem, kako učinkovito izterjati svojo terjatev.

Stečajni postopek in prijava terjatev v stečaj

Kategorija :
Dolžniki, Prisilna poravnava in stečaj, Stečajno pravo

Stečajni postopek je oblika prenehanja prezadolženega dolžnika. Stečajni postopek ureja Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIP).

Izterjava dolgov, sodna izterjava, izterjava terjatev

Kategorija :
Dolžniki, Izvršbe, Izvršilno pravo, Obligacijsko pravo

Sodna izterjava je postopek, namenjen prisilni izvršitvi terjatve, ki izhaja iz izvršilnega naslova (izvršljiva sodna odločba ali sodna poravnava; izvršljiv notarski zapis; druga izvršljiva odločba ali listina, za katero zakon, ratificirana in objavljena mednarodna pogodba ali pravni akt Evropske unije…

Izterjava terjatev in dolgov

Kategorija :
Dolžniki, Izvršbe, Izvršilno pravo

Sodna izterjava je urejena v Zakonu o izvršbi in zavarovanju. Ta zakon določa pravila postopka, po katerih se opravlja prisilna izterjava terjatev na podlagi izvršilnih naslovov in verodostojnih listin, pravila za zavarovanje terjatev ter ureja službo izvršitelja. Sodna izterjava se uvede na predlog upnika.

Sodna izterjava dolgov in izvršilni postopek

Kategorija :
Dolžniki, Izvršbe, Izvršilno pravo

Izterjava dolgov je v podjetju pomembna predvsem zato, da se le-ta izognejo lastnim likvidnostim težavam, ki bi lahko poslabšala ali ogrozila njihovo poslovanje.

Dedovanje dolgov po oporoki

Kategorija :
Civilno pravo, Dedno pravo, Dolžniki

Pri pojmu dedovanje dolgov lahko govorimo o dolgovih zapustnika ter dolgovih zapuščine. Dolgovi zapustnika so tiste obveznosti, ki izhajajo od samega zapustnika, dolgovi zapuščine pa so obveznosti, ki nastanejo šele po zapustnikovi smrti, torej po uvedbi dedovanja.

Sodne izvršbe – predlog za in postopek izvršbe

Kategorija :
Dolžniki, Izvršbe, Izvršilno pravo

Cilj sodne izvršbe je plačilo in izterjava odprtih, zapadlih terjatev po pravni poti. Sodne izvršbe ureja Zakon o izvršbi in zavarovanju. Postopek izvršbe se začne/uvede na predlog upnika.

Izvršbe

Kategorija :
Dolžniki, Izvršbe, Izvršilno pravo

Izvršbe: e-izvršbe oziroma elektronske izvršbe so zajete v sklopu storitev, ki jih odvetniki opravljamo poslovnim subjektom in fizičnim osebam.