Kategorija: Inšpekcijski postopki

Poškodba pri delu, višina odškodnine poškodbe in odgovornost delodajalca

Kategorija :
Civilno pravo, Delovno pravo, Inšpekcijski postopki, Obligacijsko pravo, Odškodnine

Če se delavcu zgodi telesna poškodba pri delu, je pod določenimi pogoji upravičen do denarne odškodnine za nastalo škodo. Odgovornost delodajalca za poškodbe pri delu ali v zvezi z delom je določena v 179. členu Zakona o delovnih razmerjih.

Nesreča pri delu, odškodninska odgovornost in višina odškodnine

Kategorija :
Civilno pravo, Delovno pravo, Inšpekcijski postopki, Obligacijsko pravo, Odškodnine

Delavci so lahko na nekaterih delovnih mestih vsakodnevno izpostavljeni določenim nevarnostim. V primeru telesne poškodbe na delovnem mestu je delavec pod določenimi pogoji upravičen do denarne odškodnine za nastalo škodo.

Odvetniki odvetniške pisarne Peter Mele v Ljubljani

Kategorija :
Civilno pravo, Dedno pravo, Delovno pravo, Dolžniki, Družinsko pravo, Gospodarsko pravo, Inšpekcijski postopki, Izvršbe, Izvršilno pravo, Obligacijsko pravo, Odpovedi pogodb o zaposlitvi, Odškodnine, Pogodbe, Posest, Prisilna poravnava in stečaj, Solastnina, Splošni akti, Statusne zadeve, Stečajno pravo, Stvarno pravo, Zahtevki delavcev

Odvetniška pisarna v Ljubljani se nahaja na Resljevi cesti 25. Odvetniki te pisarne dajejo veliko poudarka strokovnosti. Dosledno upoštevajo etični kodeks, kar naj bi spoštovali vsi dobri odvetniki.

Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi / delovnega razmerja

Kategorija :
Civilno pravo, Delovno pravo, Inšpekcijski postopki, Odpovedi pogodb o zaposlitvi

Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi je odpoved pogodbe o zaposlitvi brez odpovednega roka, dopustna pa je le iz zakonsko določenih razlogov.