Kategorija: Izvršilno pravo

Predlog in postopek sodne izvršbe

Kategorija :
Dolžniki, Izvršbe, Izvršilno pravo

V današnjem času se marsikateri podjetnik sooča s plačilno nedisciplino in z njo povezanim vprašanjem, kako učinkovito izterjati svojo terjatev.

Opomini in predlogi za sodne izvršbe

Kategorija :
Gospodarsko pravo, Izvršbe, Izvršilno pravo, Obligacijsko pravo

Plačilna nedisciplina je postala vsakodnevni spremljevalec gospodarstva. Nekajdnevne zamude pri plačilih so nekaj običajnega, vendar pa je potrebno to kontrolirati (npr. blokade transakcijskega računa) in tudi pravočasno ukrepati.

Izterjava dolgov, sodna izterjava, izterjava terjatev

Kategorija :
Dolžniki, Izvršbe, Izvršilno pravo, Obligacijsko pravo

Sodna izterjava je postopek, namenjen prisilni izvršitvi terjatve, ki izhaja iz izvršilnega naslova (izvršljiva sodna odločba ali sodna poravnava; izvršljiv notarski zapis; druga izvršljiva odločba ali listina, za katero zakon, ratificirana in objavljena mednarodna pogodba ali pravni akt Evropske unije…

Izterjava terjatev in dolgov

Kategorija :
Dolžniki, Izvršbe, Izvršilno pravo

Sodna izterjava je urejena v Zakonu o izvršbi in zavarovanju. Ta zakon določa pravila postopka, po katerih se opravlja prisilna izterjava terjatev na podlagi izvršilnih naslovov in verodostojnih listin, pravila za zavarovanje terjatev ter ureja službo izvršitelja. Sodna izterjava se uvede na predlog upnika.

Sodna izterjava dolgov in izvršilni postopek

Kategorija :
Dolžniki, Izvršbe, Izvršilno pravo

Izterjava dolgov je v podjetju pomembna predvsem zato, da se le-ta izognejo lastnim likvidnostim težavam, ki bi lahko poslabšala ali ogrozila njihovo poslovanje.

Sodne izvršbe – predlog za in postopek izvršbe

Kategorija :
Dolžniki, Izvršbe, Izvršilno pravo

Cilj sodne izvršbe je plačilo in izterjava odprtih, zapadlih terjatev po pravni poti. Sodne izvršbe ureja Zakon o izvršbi in zavarovanju. Postopek izvršbe se začne/uvede na predlog upnika.

Izvršbe

Kategorija :
Dolžniki, Izvršbe, Izvršilno pravo

Izvršbe: e-izvršbe oziroma elektronske izvršbe so zajete v sklopu storitev, ki jih odvetniki opravljamo poslovnim subjektom in fizičnim osebam.

Izvršba | Postopek in izterjava dolgov

Kategorija :
Civilno pravo, Dolžniki, Izvršbe, Izvršilno pravo

Dolg, ki nastane zaradi neplačanega računa (fakture) se sprva poskuša izterjati izvensodno; s pošiljanjem opominov, s telefonskim kontaktom in osebnim stikom. Izvensodna izterjava dolgov je priporočljiva predvsem zaradi ohranjanja pozitivnih, korektnih poslovnih odnosov s strankami.

Odvetniki odvetniške pisarne Peter Mele v Ljubljani

Kategorija :
Civilno pravo, Dedno pravo, Delovno pravo, Dolžniki, Družinsko pravo, Gospodarsko pravo, Inšpekcijski postopki, Izvršbe, Izvršilno pravo, Obligacijsko pravo, Odpovedi pogodb o zaposlitvi, Odškodnine, Pogodbe, Posest, Prisilna poravnava in stečaj, Solastnina, Splošni akti, Statusne zadeve, Stečajno pravo, Stvarno pravo, Zahtevki delavcev

Odvetniška pisarna v Ljubljani se nahaja na Resljevi cesti 25. Odvetniki te pisarne dajejo veliko poudarka strokovnosti. Dosledno upoštevajo etični kodeks, kar naj bi spoštovali vsi dobri odvetniki.