Kategorija: Obligacijsko pravo

Odškodninsko, civilno in obligacijsko pravo

Kategorija :
Dedno pravo, Delovno pravo, Pogodbe, Stvarno pravo

Civilno pravo je pravo odnosov med zasebniki. Država v pravnih razmerjih civilnega prava običajno ni privilegirano udeležena (kot je v javnem pravu).

Tožbe

Kategorija :
Delovno pravo, Družinsko pravo, Ostalo, Posest

Izraz civilna tožba pogosto uporabljajo policisti, kadar prijavitelju pojasnjujejo, da zadeva ni v njihovi pristojnosti. Civilna tožba tukaj pomeni, da se policija ne bo ukvarjala z zadevo in da je potrebna pobuda stranke same.

Opomini in predlogi za sodne izvršbe

Kategorija :
Gospodarsko pravo, Izvršbe, Izvršilno pravo

Plačilna nedisciplina je postala vsakodnevni spremljevalec gospodarstva. Nekajdnevne zamude pri plačilih so nekaj običajnega, vendar pa je potrebno to kontrolirati (npr. blokade transakcijskega računa) in tudi pravočasno ukrepati.

Civilno pravo in etažna lastnina

Kategorija :
Gospodarsko pravo, Ostalo

Za civilno pravo je značilna avtonomija volje. Avtonomija volje je omejena s kogentnimi predpisi javnega prava, ki določajo okvir svobodnega delovanja strank v civilnopravnih razmerjih.

Civilno pravo – odškodninsko in obligacijsko pravo

Kategorija :
Civilno pravo, Dedno pravo, Družinsko pravo, Stvarno pravo

Civilno pravo je pravo odnosov med zasebniki. Civilno pravo ureja razmerja med posamezniki, kjer nobena od strank nima oblastnega položaja (vendar gre večinoma samo za formalno prirejenost – en posameznik je ponavadi gospodarsko močnejši od drugega).

Izterjava dolgov, sodna izterjava, izterjava terjatev

Kategorija :
Dolžniki, Izvršbe, Izvršilno pravo, Obligacijsko pravo

Sodna izterjava je postopek, namenjen prisilni izvršitvi terjatve, ki izhaja iz izvršilnega naslova (izvršljiva sodna odločba ali sodna poravnava; izvršljiv notarski zapis; druga izvršljiva odločba ali listina, za katero zakon, ratificirana in objavljena mednarodna pogodba ali pravni akt Evropske unije…

Višine odškodnin za poškodbe, odškodninsko pravo

Kategorija :
Civilno pravo

Odškodninsko pravo se ukvarja s področjem škod in škodnih dogodkov, ki posamezniku zmanjšajo premoženje ali ga kako drugače onemogočijo v uživanju dobrin (kot na primer poškodbe telesa, razžalitev dobrega imena in časti, povzročanje fizične ter psihične bolečine, strahu in podobno).