Kategorija: Odškodnine

Prenehanje delovnega razmerja

Kategorija :
Delovno pravo, Odpovedi pogodb o zaposlitvi, Odškodnine

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) kot krovni zakon ureja vsa delovna razmerja v Republiki Sloveniji, ne glede na to, ali se sklepajo v zasebnem ali javnem sektorju.

Prenehanje delovnega razmerja in pogodbe o zaposlitvi

Kategorija :
Delovno pravo, Odpovedi pogodb o zaposlitvi, Odškodnine

Delovna razmerja se praviloma vzpostavijo s sklenitvijo pisne pogodb o zaposlitvi med delavcem in delodajalcem. Za delovna razmerja se štejejo tudi pravna razmerja, ko med pogodbenima strankama ni sklenjena pisna pogodba o zaposlitvi, če v njih obstajajo elementi delovnega razmerja, določeni v Zakonu o delovnih razmerjih.

Poškodba pri delu, višina odškodnine poškodbe in odgovornost delodajalca

Kategorija :
Civilno pravo, Delovno pravo, Inšpekcijski postopki, Obligacijsko pravo, Odškodnine

Če se delavcu zgodi telesna poškodba pri delu, je pod določenimi pogoji upravičen do denarne odškodnine za nastalo škodo. Odgovornost delodajalca za poškodbe pri delu ali v zvezi z delom je določena v 179. členu Zakona o delovnih razmerjih.

Nesreča pri delu, odškodninska odgovornost in višina odškodnine

Kategorija :
Civilno pravo, Delovno pravo, Inšpekcijski postopki, Obligacijsko pravo, Odškodnine

Delavci so lahko na nekaterih delovnih mestih vsakodnevno izpostavljeni določenim nevarnostim. V primeru telesne poškodbe na delovnem mestu je delavec pod določenimi pogoji upravičen do denarne odškodnine za nastalo škodo.

Odškodninsko, civilno in obligacijsko pravo

Kategorija :
Civilno pravo, Dedno pravo, Delovno pravo, Družinsko pravo, Gospodarsko pravo, Obligacijsko pravo, Odškodnine, Pogodbe, Stvarno pravo

Civilno pravo je pravo odnosov med zasebniki. Država v pravnih razmerjih civilnega prava običajno ni privilegirano udeležena (kot je v javnem pravu).

Tožbe

Kategorija :
Civilno pravo, Dedno pravo, Delovno pravo, Družinsko pravo, Obligacijsko pravo, Odškodnine, Ostalo, Posest, Stvarno pravo

Izraz civilna tožba pogosto uporabljajo policisti, kadar prijavitelju pojasnjujejo, da zadeva ni v njihovi pristojnosti. Civilna tožba tukaj pomeni, da se policija ne bo ukvarjala z zadevo in da je potrebna pobuda stranke same.

Civilno pravo – odškodninsko in obligacijsko pravo

Kategorija :
Civilno pravo, Dedno pravo, Družinsko pravo, Obligacijsko pravo, Odškodnine, Stvarno pravo

Civilno pravo je pravo odnosov med zasebniki. Civilno pravo ureja razmerja med posamezniki, kjer nobena od strank nima oblastnega položaja (vendar gre večinoma samo za formalno prirejenost – en posameznik je ponavadi gospodarsko močnejši od drugega).

Višine odškodnin za poškodbe, odškodninsko pravo

Kategorija :
Civilno pravo, Obligacijsko pravo, Odškodnine

Odškodninsko pravo se ukvarja s področjem škod in škodnih dogodkov, ki posamezniku zmanjšajo premoženje ali ga kako drugače onemogočijo v uživanju dobrin (kot na primer poškodbe telesa, razžalitev dobrega imena in časti, povzročanje fizične ter psihične bolečine, strahu in podobno). 

Izplačilo odškodnine, dnevna odškodnina

Kategorija :
Obligacijsko pravo, Odškodnine

Odškodnina po prometni nesreči se izplača iz obveznega zavarovanja avtomobilske odgovornosti (AO) iz zavarovalne police povzročitelja prometne nesreče.