Kategorija: Ostalo

Rok za izplačilo odpravnine in obdavčitev za odpravnino

Kategorija :
Delovno pravo, Odpovedi pogodb o zaposlitvi, Ostalo

Rok za izplačilo odpravnine je določen v 108. členu Zakona o delovnih razmerjih (v nadaljevanju ZDR-1). Ta člen ureja delavčevo pravico do odpravnine v primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov ali iz razloga nesposobnosti, osnovo za izračun odpravnine in minimalno višino odpravnine. Rok za izplačilo je določen v zadnjem odstavku 108. člena ZDR-1. […]

Nasilje v družini, nasilje nad ženskami in žrtve nasilja – ZPND

Kategorija :
Civilno pravo, Družinsko pravo, Ostalo

Zakon o preprečevanju nasilja v družini (ZPND) v 3. členu opredeljuje nasilje v družini kot vsako uporabo fizičnega, spolnega, psihičnega ali ekonomskega nasilja enega družinskega člana proti drugemu družinskemu članu oz. zanemarjanje družinskega člana ne glede na starost, spol ali katerokoli drugo osebno okoliščino žrtve ali povzročiteljice oz. povzročitelja nasilja.

Stvarno, dedno in družinsko pravo

Kategorija :
Civilno pravo, Dedno pravo, Družinsko pravo, Ostalo, Stvarno pravo

Dedno pravo, stvarno pravo in družinsko pravo so panoge civilnega prava. Dedno pravo ureja prehod premoženja (zapuščine) umrlega na njegove pravne naslednike – dediče in volilojemnike.

Tožbe

Kategorija :
Civilno pravo, Dedno pravo, Delovno pravo, Družinsko pravo, Obligacijsko pravo, Odškodnine, Ostalo, Posest, Stvarno pravo

Izraz civilna tožba pogosto uporabljajo policisti, kadar prijavitelju pojasnjujejo, da zadeva ni v njihovi pristojnosti. Civilna tožba tukaj pomeni, da se policija ne bo ukvarjala z zadevo in da je potrebna pobuda stranke same.

Neplačevanje davkov in prispevkov s strani delodajalca

Kategorija :
Civilno pravo, Delovno pravo, Ostalo

Plačilo za delo po pogodbi o zaposlitvi je sestavljeno iz plače, ki mora biti vedno v denarni obliki, in morebitnih drugih vrst plačil, če je tako določeno s kolektivno pogodbo. (162. člen Zakona o delovnih razmerjih).

Nasilje v družini – najpogostejše žrtve nasilja so ženske

Kategorija :
Ostalo

Nasilje v družini opredeljuje Zakon o preprečevanju nasilja v družini v 3. členu. Nasilje v družini je vsaka uporaba fizičnega, spolnega, psihičnega ali ekonomskega nasilja enega družinskega člana proti drugemu družinskemu članu oziroma zanemarjanje družinskega člana ne glede na starost, spol ali katerokoli drugo osebno okoliščino žrtve ali povzročitelja nasilja. 

Civilno pravo in etažna lastnina

Kategorija :
Civilno pravo, Dedno pravo, Delovno pravo, Družinsko pravo, Gospodarsko pravo, Obligacijsko pravo, Ostalo

Za civilno pravo je značilna avtonomija volje. Avtonomija volje je omejena s kogentnimi predpisi javnega prava, ki določajo okvir svobodnega delovanja strank v civilnopravnih razmerjih.

Opozorilo po ZIsRPS

Kategorija :
Ostalo

Odvetniška pisarna Mele d.o.o. obiskovalce spletne strani ter potencialne in že obstoječe stranke, ki imajo status potrošnika v smislu prvega odstavka 4. člena ZIsRPS, v skladu s tretjim odstavkom 32. člena ZIsRPS obvešča, da ne priznava nobenega izvajalca IRPS kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki ga potrošnik lahko začne v skladu s tem zakonom, kar pomeni, da se morebitni spori, v primeru, da jih stranki ne uspeta rešiti sporazumno, rešujejo pred pristojnim sodiščem.

Gospodarsko pravo in intelektualna lastnina

Kategorija :
Civilno pravo, Delovno pravo, Gospodarsko pravo, Obligacijsko pravo, Ostalo

Gospodarsko pravo obsega pravna pravila in pravna načela, ki urejajo pravni status in pravne posle gospodarskih subjektov. Gospodarsko pravo obsega statusno pravo, pravo gospodarskih poslov, pravo vrednostnih papirjev, pravo industrijske lastnine, transportno pravo, zavarovalno pravo ter tržno in konkurenčno pravo.