Kategorija: Prisilna poravnava in stečaj

Prisilna, sodna in izvensodna poravnava

Kategorija :
Dolžniki, Prisilna poravnava in stečaj, Stečajno pravo

SSKJ poravnavo opisuje kot glagolnik, ki izhaja iz besede poravnati (poravnava dolga, kredita; poravnava škode, poravnava spora, poravnava očeta s sinom) ter kot sporazum, pri katerem vsaka od nasprotujočih si strank delno popusti pri svojih zahtevah, pogojih. Poznamo več vrst poravnav, kot npr. prisilna, izvensodna ter sodna poravnava.

Stečajni postopek in prijava terjatev v stečaj

Kategorija :
Dolžniki, Prisilna poravnava in stečaj, Stečajno pravo

Stečajni postopek je oblika prenehanja prezadolženega dolžnika. Stečajni postopek ureja Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIP).

Odvetniki odvetniške pisarne Peter Mele v Ljubljani

Kategorija :
Civilno pravo, Dedno pravo, Delovno pravo, Dolžniki, Družinsko pravo, Gospodarsko pravo, Inšpekcijski postopki, Izvršbe, Izvršilno pravo, Obligacijsko pravo, Odpovedi pogodb o zaposlitvi, Odškodnine, Pogodbe, Posest, Prisilna poravnava in stečaj, Solastnina, Splošni akti, Statusne zadeve, Stečajno pravo, Stvarno pravo, Zahtevki delavcev

Odvetniška pisarna v Ljubljani se nahaja na Resljevi cesti 25. Odvetniki te pisarne dajejo veliko poudarka strokovnosti. Dosledno upoštevajo etični kodeks, kar naj bi spoštovali vsi dobri odvetniki.