Kategorija: Zahtevki delavcev

Odpravnina pri podgodbah za določen čas in neizplačilo odpravnine

Kategorija :
Delovno pravo, Odpovedi pogodb o zaposlitvi, Zahtevki delavcev

Odpravnina za določen čas (izraz je za namen članka poenostavljen, saj Zakon o delovnih razmerjih takega izraza ne uporablja) je urejena v 79. členu Zakona o delovnih razmerjih, ki natančneje določa prenehanje pogodbe o zaposlitvi za določen čas. Delavec je upravičen do odpravnine za določen čas, če mu pogodba o zaposlitvi za določen čas preneha veljati brez […]

Odvetniki odvetniške pisarne Peter Mele v Ljubljani

Kategorija :
Civilno pravo, Dedno pravo, Delovno pravo, Dolžniki, Družinsko pravo, Gospodarsko pravo, Inšpekcijski postopki, Izvršbe, Izvršilno pravo, Obligacijsko pravo, Odpovedi pogodb o zaposlitvi, Odškodnine, Pogodbe, Posest, Prisilna poravnava in stečaj, Solastnina, Splošni akti, Statusne zadeve, Stečajno pravo, Stvarno pravo, Zahtevki delavcev

Odvetniška pisarna v Ljubljani se nahaja na Resljevi cesti 25. Odvetniki te pisarne dajejo veliko poudarka strokovnosti. Dosledno upoštevajo etični kodeks, kar naj bi spoštovali vsi dobri odvetniki.

Nesreča pri delu

Kategorija :
Civilno pravo, Delovno pravo, Odškodnine, Zahtevki delavcev

V skladu z ZVZD-1 je nesreča pri delu nepredviden oziroma nepričakovan dogodek na delovnem mestu ali v delovnem okolju, ki se zgodi v času opravljanja dela ali izvira iz dela in ki povzroči poškodbo delavca.

Odpoved delovnega razmerja

Kategorija :
Delovno pravo, Odpovedi pogodb o zaposlitvi, Zahtevki delavcev

Odpoved delovnega razmerja je laičen izraz za odpoved pogodbe o zaposlitvi. Gre za pravni akt, s katerim lahko pogodbena stranka neodvisno od volje druge stranke povzroči prenehanje pogodbe o zaposlitvi in s tem prenehanje delovnega razmerja.

Delovna razmerja in delovni spori

Kategorija :
Delovno pravo, Zahtevki delavcev

Delovno pravo je področje, v okvir katerega sodijo delovni spori in delovna razmerja, odpuščanje in pravice delavcev, izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca ali s strani zaposlenega.