V letu 2015 načrtovane številne spremembe zakonodaje s področja pravosodja

admin

Iz napovedi ministra za pravosodje je mogoče razbrati, da bodo spremembe v pravosodju pomembna tema tudi v letu 2015. Na februarski seji Državnega zbora bodo poslanci odločali o manjšem reformnem svežnju, ki se ga sprejema po skrajšanem postopku. V tem okviru je predvieda reforma zakona o sodiščih, o sodniški službi, o državnem tožilstvu, o brezplačni pravni pomoči in o sodnem registru. Po pojasnilih ministrstva se v novele vključuje predvsem priporočila skupine držav za boj proti korupciji (Greco). Sveženj je za pravosodnega ministra Gorana Klemenčiča le prvi korak reforme pravosodja, ki mu letos sledi še 15 novel in pet novih zakonov.

 

Novela zakona o sodniški službi naj bi zaostrila postopke in merila za izbiro sodnikov, z novelo zakona o sodiščih pa naj bi se Sodnemu svetu naložilo pripravo kodeksa sodniške etike. Predlagane spremembe po ministrovih besedah prinašajo optimizacijo delovanja mreže sodišč in dajejo predsednikom okrožnih sodišč pristojnost in odgovornost, da izenačijo obremenjenost sodnikov na okrožnih in okrajnih sodiščih.

 

Če bo sveženj sprejet, bo tudi Državnotožilski svet, glede na predvideno novelo zakona o državnem tožilstvu, moral sprejeti kodeks državnotožilske etike. Ta organ bo prav tako oblikoval komisijo za etiko in integriteto, ki bo sprejemala načelna mnenja glede spoštovanja kodeksa. S predlogom novele se predlaga tudi nekatere novosti na specializiranem tožilstvu, ki so po besedah ministra Klemenčiča namenjene zagotavljanju boljših pogojev za pregon gospodarskega kriminala in korupcije.

 

Med rešitvami, ki jih ministrstvo predlaga v noveli o brezplačni pravni pomoči, so predvsem ukinitev prvega pravnega nasveta, poenostavitev prošnje za brezplačno pravno pomoč ter uskladitev kriterijev in postopka ugotavljanja materialnega položaja prosilca za brezplačno pravno pomoč s postopkom za ugotavljanje upravičenosti do drugih pravic iz javnih sredstev.