Vlada izbrala tri mesta kandidatov za sodnika na ESČP

admin

Vlada je dne 14.10.2015 med 15 kandidati za tri mesta kandidatov za sodnika na Evropskem sodišču za človekove pravice izbrala pet kandidatov, ki naj bi bili najprimernejši na podlagi njihovega preteklega dela in osebne ter strokovne integritete. Po oceni vlade so najprimernejši kandidati Nina Betetto, Marko Bošnjak, Miodrag Đorđević, Klemen Jaklič in Nina Peršak.

 

Razpis za tri mesta kandidatov za sodnika na ESČP je ministrstvo za pravosodje objavilo 7. avgusta, nanj pa se je prijavilo osem kandidatk in sedem kandidatov, ki izpolnjujejo razpisne pogoje. Med kandidati so ob zgoraj naštetih tudi Rok Lampe, Andraž Zidar, Helena Devetak, Viktorija Žnidaršič Skubic, Ana Vilfan Vospernik, Darinka Dekleva Marguč, Urška Kežmah, Lucijan Bembič, Boštjan Tratar ter Marjeta Švab Širok. Ministrstvo je vse kandidature posredovalo uradu predsednika republike, ki je za mnenje zaprosil sodni svet in vlado.

Sodni svet je že pred dnevi sporočil svojo odločitev in pri kandidaturi dal prednost Nini Betetto, Marku Bošnjaku, Miodragu Đorđeviću in Klemnu Jakliču. Med temi osebami so prednost pri imenovanju dali Nini Betetto.

Za predsednika republike Boruta Pahorja sicer ni zavezujoče nobeno od mnenj, tako da lahko Državnemu zboru v izvolitev predlaga tri ali več kandidatov po svoji izbiri, med katerimi pa naj bi bila vsaj ena ženska. Kandidati za izvolitev potrebujejo 46 glasov, glasovanje pa je tajno.

Sedanjemu sodniku na Evropskem sodišču v Strasbourgu Boštjanu M. Zupančiču se bo mandat iztekel 31. oktobra.