Vprašanja in odgovori glede odloka o prepovedi gibanja in zbiranja na javnih mestih in površinah

admin

Začasna splošna prepoved gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepoved gibanja izven občin

 

 1. Ali je zaradi izdanega odloka prepovedano gibanje na javnih površinah?

Odlok začasno prepoveduje gibanje in zbiranje ljudi na javnih mestih in površinah ter prepoveduje gibanje izven občin stalnega ali začasnega prebivališča, vendar je gibanje za posameznike dovoljeno v točno določenih primerih. Izjeme Odlok določa v 3. členu, med njimi je npr. prihod in odhod na delo, opravljanje kmetijskih dejavnosti, dostop do storitev nujnega pomena, dostop do trgovin z živili itd. Naštete so le nekatere izmed izjem, celotno besedilo odloka si lahko preberete tudi na naši spletni strani: https://odvetnik-mele.si/novice/odlok-o-zacasni-splosni-prepovedi-gibanja-in-zbiranja-ljudi-na-javnih-mestih-in-povrsinah-v-republiki-sloveniji-ter-prepovedi-gibanja-izven-obcin-30-3-2020/

 

 1. Ali grem lahko v času veljavnosti odloka v trgovino?

Da, dostop do trgovine je dovoljen. Odlok v 2. odstavku 3. člena določa, da je gibanje, dostop in zadrževanje na javnem kraju ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb za posameznike dovoljeno za:

– dostop do trgovin z živili in kmetijske neposredne prodaje,

– dostop do drogerij in drogerijskih marketov,

– dostop do prodaje medicinskih proizvodov in zdravstvenih pripomočkov ter sanitarnih pripomočkov,

– dostop do mest za prodajo hrane za živali,

– dostop do prodaje in vzdrževanje varnostnih proizvodov in proizvodov za nujne primere,

– dostop do kmetijskih trgovin, vključno s klavnicami, in trgovin za prodajo semen, krmil in gnojil,

– dostop do bencinskih črpalk,

– dostop do bank in pošt,

– dostop do dostavnih, čistilnih in higienskih storitev,

– dostop do komunalnih storitev za opravljanje z odpadki,

– dostop do avtomobilskih servisov in servisov kmetijske in gozdarske mehanizacije in opreme.

 

 1. Kakšne ukrepe moramo upoštevati ob obisku trgovine?

Trgovine spadajo med zaprte javne kraje, kar pomeni, da moramo ob obisku trgovine ohranjati varno razdaljo do drugih oseb, hkrati pa moramo obvezno uporabljati zaščitno masko (lahko tudi šal, ruto oziroma drugo zaščito, ki prekrije ustni in nosni predel) in zaščitne rokavice.

 

 1. Ali grem lahko v trgovino po sadike v drugo občino, ker v občini, kjer živim nimamo trgovine za prodajo semen ?

Lahko, gibanje na javnem kraju je dovoljeno v primeru, da posameznik želi dostopati do trgovin, ki prodajajo semena, krmila in gnojila (navedena izjema je opredeljena v 2. odstavku 3. člena Odloka). V primeru, da navedene storitve niso zagotovljene v občini prebivališča, je dostop dovoljen v drugo občino, vendar le do najbližje dostopne storitve po javni cesti ali poti.

 

 1. Ali se lahko sprehajam v parkih in po drugih sprehajalnih površinah?

Seveda. Odlok predvideva tudi to izjemo od splošne prepovedi gibanja, in sicer je dostop do javnih parkov in drugih sprehajalnih površin dovoljen, vendar le v občini vašega stalnega ali začasnega prebivališča.

 

 1. Ali lahko v času veljavnosti odloka obiskujem turistične točke?

Ne, obiskovanje turističnih točk ni dovoljeno, če so te izven občine stalnega ali začasnega prebivališča. Četudi so te točke znotraj občine prebivališča pa je pri tem potrebno upoštevati omejitve pri gibanju, kar pomeni, da se ni dovoljeno gibati, dostopati in zadrževati na javnih krajih (npr. mestnih površinah, mestnih trgih), dovoljen pa je dostop in gibanje po parkovnih in drugih sprehajalnih površinah. Pri tem je pomembno, da te površine obiščemo sami ali skupaj z ožjimi družinskimi člani oziroma člani skupnega gospodinjstva in ob tem upoštevamo ohranjanje varne razdalje do drugih oseb.

 

 1. Ali lahko sprehajam psa?

V času veljavnosti odloka lahko na sprehod peljemo tudi svojega psa, vendar ga lahko sprehajamo le v občini svojega stalnega ali začasnega prebivališča, pri tem pa moramo skrbeti za ohranjanje varne razdalje do drugih oseb.

 

 1. Ali moram biti med sprehodom v naravi nositi zaščitno opremo?

Nošenje zaščitne opreme v naravi z odlokom ni predpisano, saj ta določa obvezno uporabo zaščitne opreme le pri gibanju in zadrževanju na zaprtih javnih krajih. Kljub temu pa je tudi med sprehodom v naravi potrebno upoštevati varno razdaljo pri srečanju z drugimi osebami.

 

 1. Ali grem lahko na sprehod z nekom, ki ni član mojega gospodinjstva?

Ne. Odlok dovoljuje gibanje, dostop in zadrževanje na javnem kraju le skupinam oseb, ki so ožji družinski člani ali člani skupnega gospodinjstva, pri tem pa morajo zagotoviti varno razdaljo do drugih oseb.

 

 1. Ali grem lahko s članom družine na izlet?

Ne. Izleti iz občine stalnega ali začasnega prebivališča niso dovoljeni, četudi bi šel na tak izlet s članom družine ali skupnega gospodinjstva.

 

 1. Ali lahko organiziram rojstnodnevno zabavo?

Odlok navedene situacije ne predvideva. V primeru, da bi se rojstnodnevna zabava odvijala na javnih površinah, bi bilo to v nasprotju s sprejetim Odlokom. Rojstnodnevno zabavo pa še vedno lahko organizirate na zasebnem kraju (v vašem domu, na vašem vrtu), vendar je seveda to priporočljivo le v ožjem krogu s člani vašega skupnega gospodinjstva.

 

 1. Imam svoj vrt, ki pa se ne nahaja v isti občini, ali je dovoljen dostop do njega?

Da. Odlok v 1. odstavku 3. člena dopušča izjemo pri gibanju izven občine prebivališča, in sicer je za posameznika dovoljeno opravljanje kmetijskih dejavnosti, ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb.

 

 1. Ali lahko grem na pomoč mami/babici, ki živi sama in se njeno prebivališče nahaja v drugi občini?

Da. Odlok dovoljuje gibanje, dostop in zadrževanje na javnem kraju ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb tudi za izvajanje varstva in pomoči osebam, ki so potrebne podpore, oziroma zaradi oskrbe ali nege družinskega člana. To pomeni, da greste lahko v drugo občino z namenom, da pomagate pri oskrbi, podpori ali negi vašega družinskega člana.

 

 1. Začasno prebivališče imam v Ljubljani, stalno pa v drugi občini. Kako je z omejitvijo gibanja v mojem primeru?

Odlok določa, da je posameznik, ki ima prijavljeno stalno in začasno prebivališče, lahko nastanjen samo na enem naslovu prebivanja in ga v času veljavnosti odloka ne sme spreminjati oziroma se seliti med obema prebivališčema.

 

 1. Kako je z izvajanjem stikov z otroki, kjer ločena starša živita v različnih občinah?

Navedenega primera, ko starša živita v različnih občinah, starš, ki mu otrok ni dodeljen v varstvo in vzgojo pa ima na podlagi sodne odločbe pravico do stikov z otrokom, odlok izrecno ne predvideva. Podlago, ki bi to dovoljevala bi lahko našli v 3. členu Odloka, ki dopušča izjemo glede oskrbe in nege družinskih članov. Pri izvajanju stikov pa je potrebno zasledovati koristi otroka, ravnati razumno in odgovorno, upoštevaje tudi trenutno stanje.

 

 1. Ali se v času veljavnosti odloka izvajajo poroke?

Ne. Odlok kot izjemo določa storitve za nujne primere, vendar poroke ne sodijo med nujnejše storitve in jih upravne enote ne izvajajo.

 

 1. Ali grem lahko na delo v drugo občino? Ali za to potrebujem potrdilo delodajalca?

Da. Prihod in odhod na delo ter izvajanje delovnih nalog je izjema, ki jo odlok predvideva. Potrdilo delodajalca ni potrebno, vendar vam bo to olajšalo dokazovanje nujnosti vaše poti in vam hkrati prihranilo čas. Delodajalca lahko tako prosite, da vam zaradi prihoda in odhoda na delo ter izvajanja delovnih nalog izda ustrezno potrdilo.

 

 1. Ali se lahko na delo vozi več sodelavcev hkrati v istem prevoznem sredstvu?

Da. Odlok v 5. členu določa, da se lahko skupine sodelavcev do največ pet oseb vozijo hkrati v istem prevoznem sredstvu.

 

 1. Sem lastnik konja, vendar, ker živim v bloku, ga imam v hlevu na kmetiji v drugi občini. Čeprav je hlev v lasti drugega posameznika, želim priti do konja zaradi skrbi in nege živali. Ali lahko dostopam do hleva v drugi občini?

Da. Odlok v prvem odstavku 3. člena določa izjemo, da je gibanje, dostop in zadrževanje na javnem kraju dovoljeno, saj gre v tem primeru za nujno oskrbo živali, pri tem pa morate upoštevati ohranjanje varne razdalje.

 

 1. Ali so predpisana dokazila, ki jih je potrebno imeti s seboj zaradi prehajanja med občinami?

Ne, odlok ne predpisuje dokazil, ki bi jih posameznik moral imeti s seboj pri gibanju izven občine svojega prebivališča. Priporočljivo pa je, da ima posameznik s seboj karkoli, kar bi lahko izkazalo nujnost odhoda v drugo občino.

 

 1. Ali lahko hodim na vikend, ki ga imam v drugi občini?

Da lahko, v primeru, da se tja odpravite z namenom urejanja vrta ali izvajanja druge kmetijske dejavnosti, kakor je opredeljeno v odloku.

 

 1. Ali lahko avto odpeljem na pooblaščen servis v drugo občino?

Odlok v 3. členu določa, da je gibanje, dostop in zadrževanje na javnem kraju ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb za posameznike dovoljeno tudi za dostop do avtomobilskih servisov. V primeru, da navedene storitve nimate zagotovljene v občini vašega stalnega ali začasnega prebivališča pa je dostop do storitve dovoljen tudi v drugo občino, vendar le do najbližje dostopne storitve po javni cesti ali poti.

 

 1. Prijatelju je umrla mama. Ali gremo lahko na pogreb, ki bo v isti občini, kjer živimo?

Čeprav se udeležba na pogrebu skladno s 3. členom Odloka šteje kot dostop do storitev za nujne primere, je udeležba poleg izvajalcev pogrebne dejavnosti dovoljena samo ožjim družinskim članom ali članom skupnega gospodinjstva. Če niste član družine ali skupnega gospodinjstva, se pogreba ne smete udeležiti, čeprav bo slovesnost v isti občini.