Vprašanja in odgovori glede spremenjenega Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin

admin

Vprašanja in odgovori so pripravljeni na podlagi spremenjenega Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin, ki je bil v UL RS objavljen 15.4.2020 in velja od 18.4.2020 dalje.

 

 

 1. Pred vhodom v trgovino sem videla tablo z napisom, da je za vstop obvezna uporaba zaščitne maske oziroma zaščite za usta in nos ter uporaba rokavic. Med nakupovanjem pa sem opazila, da so bili ostali kupci brez zaščitnih rokavic. Ali je bilo tako ravnanje kupcev pravilno?

Kljub temu, da je bila pred vhodom v trgovino tabla, da je obvezna uporaba rokavic, kupci s tem, ko v trgovini niso uporabljali rokavic, niso kršili z odlokom predpisanih pravil ravnanja. Z dnem uveljavitve spremenjenega odloka uporaba rokavic pri gibanju in zadrževanju na zaprtem javnem kraju, torej tudi v trgovini, ni več obvezna, ni pa nošenje rokavic v teh primerih prepovedano. Namesto obveznega nošenja rokavic spremenjeni odlok določa obvezno razkuževanje rok, pri čemer mora razkužila zagotoviti ponudnik storitev.

 

 1. Vikend imamo v občini izven našega prebivališča. Ali za prehod v drugo občino potrebujemo posebno izjavo ali jo lahko napišemo kar sami?

Izjavo, ki jo morate imeti pri sebi, lahko napišete sami, ta pa mora biti lastnoročno podpisana, napisana čitljivo in vsebovati naslednje podatke: ime in priimek, naslov bivališča, naslov oziroma kraj cilja potovanja, navedbo razloga, ki upravičuje gibanje in zadrževanje na zasebnem zemljišču ali objektu izven občine prebivališča, navedbo morebitnih ožjih družinskih članov ali članov skupnega gospodinjstva, ki se gibljejo in zadržujejo z vami, navedbo, da vam ali vašim ožjim družinskim članom ali članom skupnega gospodinjstva, ki se gibljejo in zadržujejo z vami, ni bila odrejena osamitev (izolacija) ali karantena, navedbo, da se zavedate kazenske ali odškodninske odgovornosti zaradi neupoštevanja predpisov, odredb ali ukrepov za zatiranje ali preprečevanje nalezljivih bolezni pri ljudeh in navedbo, da se zavedate omejitev iz odloka in da jih boste spoštovali.

 

 1. Čez prvomajske praznike bi rad odšel na vikend, ki ga imam v drugi občini, da bi uredil okolico. Ali moram imeti s seboj kakšno dokazilo?

Z odlokom je predpisano, da morate za dostop na zasebno zemljišče ali objekt v občini izven občine prebivališča imeti pri sebi izpisek iz zemljiške knjige ali drugo listino, s katero dokazujete pravico do uporabe zemljišča ali objekta, kamor ste namenjeni in lastnoročno podpisano čitljivo izjavo z vsemi potrebnimi podatki. Gre za podatke, navedene v predhodnem odgovoru.

 

 1. Kdo lahko zahteva, da mu pokažem izjavo in dokazilo o lastništvu vikenda v drugi občini?

Odlok v 6. členu določa, da je treba dokazilo in izjavo pokazati na zahtevo inšpektorja Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije ali policista.

 

 1. Ali bo kdo nadzoroval, če se kršijo določila odloka?

Da. Izvajanje odloka bo poleg pristojnih inšpekcijskih služb nadzorovala tudi policija v okviru svojih pristojnosti.

 

 1. Grem lahko na sprehod v park, ki je v sosednji občini?

Ne, dostop do sprehajalnih površin je dovoljen le v občini prebivališča, torej v občini, v kateri posameznik v času razglašene epidemije dejansko prebiva.  Posameznik s stalnim in začasnim prebivališčem je sicer lahko nastanjen samo na enem naslovu prebivanja in se v času razglašene epidemije ne sme seliti med obema prebivališčema.

 

 1. V naši občini je urejena daljša kolesarska pot. Zanima me, ali se z ženo lahko odpraviva kolesariti po kolesarski poti?

Da, z ženo se lahko odpravita na kolesarjenje znotraj občine svojega prebivališča.

 

 1. Rad bi šel v park s prijatelji, s katerimi živimo skupaj v stanovanju. Ali je to dovoljeno glede na to, da bi šli v park, ki je znotraj naše občine?

Takšno gibanje je dovoljeno, ker je dostop do javnih parkov in drugih sprehajalnih površin dovoljen v občini prebivališča in zato, ker ste člani skupnega gospodinjstva. Pri tem morate zagotoviti varno razdaljo do gibanja podobnih skupin ali posameznikov.

 

 1. Z družino nameravamo za prvomajske praznike urediti okolico na vikendu, ki pa je v drugi občini. Ali bomo v tem primeru kršili določbe odloka ?

Določb odloka s tem ne boste kršili. V vašem primeru se lahko odpravite v drugo občino na vikend, katerega lastnik ste, saj odlok določa, da je posameznikom in skupinam oseb, če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva, zaradi izvajanja vzdrževalnih del ali sezonskih opravil dovoljen prihod, odhod in zadrževanje na zasebnem zemljišču ali objektu izven občine prebivališča. Pri tem morate upoštevati, da je dostop na zasebno zemljišče v občino izven občine prebivališča dovoljen le po najbližji javni cesti ali javni poti. Poleg tega se morate v času zadrževanja na zasebnem zemljišču ali bivanja v objektu izogibati stikom z drugimi posamezniki ali skupinami oseb.

 

 1. Prijavljeno imam stalno in začasno prebivališče. Čez vikend bi šel rad v stanovanje, kjer imam prijavljeno začasno prebivališče. Ali se lahko selim med obema prijavljenima prebivališčema?

Ne, ne smete. Odlok določa, da je posameznik s stalnim in začasnim prebivališčem lahko nastanjen samo na enem naslovu prebivanja in se v času razglašene epidemije ne sme seliti med obema prebivališčema.

 

 1. Zaradi alergije na določeno vrsto hrane imam posebno dieto, vendar vseh izdelkov, ki jih lahko uživam, ne dobim v trgovini v naši občini. Ali grem po take izdelke lahko v sosednjo občino?

Da, v takih primerih greste lahko v trgovino v drugo občino, vendar morate pri tem upoštevati, da je dostop v drugo občino dovoljen le do najbližje dostopne storitve po javni cesti ali javni poti.

 

 1. Ali lahko na grob pokojne sosede odnesem šopek rož, čeprav je ta v drugi občini?

Ne, ker obiskovanje grobov v drugih občinah ni uvrščeno med izjeme, zaradi katerih bi lahko hodili v občine izven občine vašega prebivališča.

 

 1. Grem lahko na ribolov znotraj občine, kjer prebivam?

Da, lahko greste na ribolov v svoji občini, ker se to šteje kot dostop do rekreativnih površin. Še vedno pa velja, da morate pri tem upoštevati varnostna priporočila, torej ohranjanje varne razdalje do drugih oseb.

 

 1. S prijateljem bi rada igrala tenis, vendar je teniško igrišče v sosednji občini. Je po odloku, ki velja od 18.4.2020, to dovoljeno?

Odlok, ki velja od 18.4.2020 dalje, v 3. odstavku 4. člena res določa, da lahko posameznik, ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb, na prostem oziroma odprtih javnih krajih v občini prebivališča, izvaja športno-rekreacijsko dejavnost individualnega značaja (npr. tek, kolesarjenje, golf, joga) ali izvaja takšno športno-rekreacijsko dejavnost, pri kateri ob običajnem izvajanju ni mogoč stik z drugimi posamezniki (npr. tenis, badminton, balinanje).

Tenis bi, če bi igrala le 2 igralca, lahko šteli kot športno dejavnost, kjer je možno ohranjati varno razdaljo, vendar zaradi izvajanja športno-rekreacijske dejavnosti prehod v drugo občino ni dovoljen. Igranje tenisa je skladno z odlokom dopustno le v občini prebivališča posameznika.