Vzpodbudni rezultati dela sodstva

admin

Po letu dni od podpisa Zaveze državljanom, ki naj bi zagotavljala, da bodo izpolnjeni nujni pogoji za uspešnejše delovanje sodstva in pospešeno izvajanje aktualnih projektov, in ki so jo dne 4.6.2013 podpisali predsednica Vlade RS, predsednik Vrhovnega sodišča RS in minister za pravosodje, se v delovanju sodstva na več področjih ugotavlja izboljšanje stanja in dosego nekaterih ciljev, kljub temu, da so se pogoji za delo izrazito poslabšali, zlasti na račun pomanjkanja sredstev za sodne postopke, ki naj bi jih zmanjkalo do meseca avgusta.

 

Zelo dobri rezultati dela sodstva se kažejo na kazenskem, prekrškovnem in gospodarskem področju. Na splošni ravni je prišlo do 11,7% zmanjšanja števila nerešenih zadev, povprečni pričakovani čas reševanja zadev pa je pri pomembnejših zadevah znašal 7 mesecev, pri vseh zadevah pa 3,2 meseca. Na višjih sodiščih so pritožbe v vseh vrstah zadev rešene povprečno v treh mesecih. Na kazenskem področju je v povprečju rešenih 30% več zadev kot prej, pri čemer povprečni čas odločanja zanaša 8,3 meseca, kar je celo manj od v Zavezi določenega ciljnega časa 12 mesecev. Povprečni dejanski čas reševanja pravdnih zadev se je v obdobju od podpisa Zaveze, skrajšal za 1 mesec, tako da pričakovani čas pravdnih zadev pred okrožnimi sodišči znaša 11,9 meseca, pred okrajnimi sodišči pa 9,4 meseca.

 

Stanje se je poslabšalo le na delovnih in socialnih sodiščih, kjer je kljub izboljšanju poslovanja, prisoten močan negativen vpliv visokega pripada novih sporov, zlasti takšnih, kjer je tožena stranka država. Na splošno pa ima zelo izrazit negativen vpliv na delovanje sodišč pomanjkanje finančnih sredstev za vodenje sodnih postopkov, do katerega je prišlo zaradi sprememb stečajne zakonodaje.

 

Več o tem si lahko preberete tukaj.